Når skal vi ansvarliggjør mødrene?

Kjønnsroller varierer betydelig på tvers av kulturer og landegrenser. Faktisk så er alle kjønnsroller kulturelt og historisk betinget, noe som betyr at de ikke kan analyseres utenfor sine kulturelle og historiske kontekster.

De fleste av oss har sett nok dyreprogrammer til å skjønne at naturen ikke gir noen standard modell for "riktige" kvinne og mannsroller. Denne påstanden kompliserer rolleplasseringen da det ikke finnes en standard vi kan følge på tvers av landegrensene og kulturene.

Hva det vil si å enten være en kvinne eller en mann er forskjellige i ulike samfunn, noe som tyder på at det er et sterkt sosialt eller kulturelt innslag i definisjonen. Men vår opplevelse av oss selv som kvinner stikker langt dypere enn en form for sosial hjernevasking fra samfunnet.

Dette reiser et spørsmål: hvorfor har det blitt slik at det sosiale eller kulturelle aspektet i samfunnet er blitt så dypt forankret at vi har glemt vår egen opplevelse av oss selv som kvinner?

Som Rosalind Gill har skrevet, "det sosialt konstruerte idealet kvinne er internalisert og gjort til vår egen, det er virkelig, virkelig, dypt vår egen, vi føler ikke lenger dette som eksterne pålegg, men som autentisk vårt"

Det er også åpenbart at i det moderne norske samfunnet har kjønnsrollene ikke forsvunnet helt. På mange måter har kjønnsrollene blitt mer og mer tydelige. Det er bare å ta en titt i butikken der produktserier som retter seg mot kvinner og menn er ulike, med en forventning om at kvinnene har egne smaker og tanker rundt livsstilen sin.

Jeg har etter flere runder prøvd å komme til bunns i hvorfor minoritetskvinner blir sett på som hjelpeløse jomfruer i nød, som angivelig trenger "beskyttelse" fra menn. Og hvorfor bestemmelsesretten er blitt overlatt til ektefeller, brødre, fedre og gjerne andre menn innad i miljøene. Er dette deres eget ønske, eller  det er noe som følger oppdragelsen.


Misforstått kvinnebeskyttelse og kjønnsrolle i Norge

Tradisjonelt har kvinner av minoritetsbakgrunn blitt sett på innad i de muslimske kulturene som spesielle og derfor blitt beskyttet. Kvinnene er blitt sett på som mannens ære, og er derfor blitt nøye bevoktet av sine menn. Kvinner er hedret og respektert som gode koner, mødre og rene mennesker. Vi har over lengre tid aksepert at det omtrent kun er dette vi mestrer og duger til.

Behandling av kvinner varierer imidlertid mellom geografisk område, etniske grupper og klasse. Kvinnene som er velstående, høyt utdannede, eller bor i storbyene har en tendens til å ha mer frihet enn kvinnene som bor i distriktene.

Norge som land kan legge mye til rette for at prinsipper som likeverd og likestilling blir kjent og opprettholdt i henhold til loven. Men det kulturelle oppgjøret må komme innad. Vi har en tendens til å kun skylde på mennene og deres behov for å overstyre kvinner. Stor del av skylden ligger der og kritikken er berettiget, men for å oppnå en endring holder det ikke bare å lære minoritetskvinner om hvilke rettigheter de har i Norge. Det holder heller ikke at vi nevner likestilling og likeverd når det i praksis ikke eksisterer blant dem. 

Innlegget fortsetter under bildet. 

Muslim greeting
Licensed from: szefei / yayimages.com

Nå må mødrene og kvinnene ta ansvar!

Vi må innse at mange av kvinnene innad i disse miljøene også er en del av denne ukulturen og problemet. Når mennene går på jobb og har forlatt hjemmearenaen, sitter kvinnene ofte igjen med mye påvirkningsmakt gjennom oppdragelse. Det er der arbeidet og oppgjøret må starte. Mødrene og kvinnene må fjerne begrensningene og skillet som i dag eksisterer blant gutte- og jente barna. Barna må få lik frihet til å kle seg som de vil, delta på aktiviteter og lik frihet til å ta egne valg for fremtiden. Mødrene må lære guttene om hvordan de skal behandler kvinner og at de er likestilte i Norge. Samtidig må jentene få den tryggheten til å bryte med kjønnsollen.

Vi må selvsagt samtidig våge å utfordre de menneskene som utfordrer likestillingen og likeverdet blant minoritetskvinnene, utfordre den ukulturen og holdningen som holder minoritetskvinnene tilbake og tar fra dem bestemmelsesretten. Men en av de største kampene må vi ta med de kvinnene som opplærer jentebarna sine til å følge den samme kjønnsrollemodellen de selv har blitt opplært til å følge.

34 kommentarer

29.10.2016 kl.22:18

Jenter med minoritetsbakgrunn må oppmuntres til å skaffe seg etnisk norske kjærester (av begge kjønn), helt enkelt.

Bjørn Tore Pettersen

29.10.2016 kl.22:47

Islam....er problemet!! Denne totalitære ideologien er en fallitterklæring i et vestlig demokrati, den utøves som i steinalderen...!!!

Dharmasena

29.10.2016 kl.22:52

Dersom jenter med minoritets bakgrunn skal oppmuntres for å ha Norske kjærester hvorfor blir da flere Nordmenn sinte og sutrete når Norske jenter dater mannfolk av andre raser? Kjenner mange norske jenter som er sammen med ikke-hvite menn ( noen har barn med de ) og flere av de nevner åssen de blir skjelt ut selv i offentlighet fordi de dater en non-white mann.

Minoritets jenter dater Norsk mann = frihet

Norsk jente dater ikke-hvit mann er landsviker/rasesviker? dobbeltmoral.

M

29.10.2016 kl.23:15

Min erfaring er at Normenn er generelt skeptiske til at deres barn har et forhold til innvandrere, spesielt muslimer.

Jendor

29.10.2016 kl.23:41

Hadde bare alle innvandrere som kommer til Norge sett ut som deg, så hadde jeg ikke sett på innvandringen som et problem :)

Sikkert tåpelig å skrive noe sånt anonymt i et kommentarfelt, men du ser fantastisk ut ;)

Dearborn, Michigan 2016

30.10.2016 kl.01:59

https://www.youtube.com/watch?v=w5oLoW9jZJc

30.10.2016 kl.04:02

Dharmasena: You sound triggered. Hvem har dobbeltmoral? Se svaret i nærmeste speil. Ditt innlegg avslører dine rasistiske holdninger overfor hvite jenter og gutter.

Navn

30.10.2016 kl.04:48

Lol, Æsæl

30.10.2016 kl.05:48

rasistiske holdninger faktisk

Sindre

30.10.2016 kl.05:56

Her tror jeg du treffer ganske nært, men vil mennene tillate at kvinnene oppdrar gutte og jentebarna likt ?

Vil de tillate at døtrene bryter med kjønnsrollen ?

Jeg er enig i at kvinnene må delta, men jeg tror du legger litt for mye vekt på deres innflytelse over deres egen og barnas skjebne.

Tellef Sigurdsson

30.10.2016 kl.07:29

Islam må forbys og bekjempes med alle tilgjengelige midler! Det er egentlig ganske enkelt.

tina

30.10.2016 kl.07:32

Historisk sett tar det en generasjon eller to før man er integrert fullstendig.

Endel av disse damene er vant til at mannen bestemmer,og for å ikke klikke i vinkel,har de vel skapt seg et slags skjold,og mener ikke noe høyt...

Bjørnen

30.10.2016 kl.07:59

Det kommer til å bli mye vold i heimen dersom dette skal skje som om du skrur over en bryter.

Det må komme gratis barnehaver istedet for kontantstøtte, barna og mødrne må tvinges ut i det norske samfunnet. Når de møter opp til skolestart og ikke kan snakke norsk og er født her i landet er denne delen av kvinnefrigøring mislykket før den har begynnt.

Det er frivillig å gå med nikab, du kan velge mellom den eller juling.

Jaja

30.10.2016 kl.08:02

Så du mener at alle kjønnsroller er kulturelt og historisk betinget..

Du fikk altså ikke med deg tv serien Hjernevask og debatten etter den?

Kjønnsroller gjenspeiler nok også endel biologi. Men det du ser ut til å ta opp er islam, uten å snakke om islam. Kanskje fordi du ikke tør å kritisere koran og sunna, kanskje fordi du tror på kjønnsrollteorien din.

Men gå heller til kilden for problemet her til lands enn å prøve å fikse symptomene.

Oddemann

30.10.2016 kl.08:27

Spiller ingen rolle. Muslimene skal uansett ut av Norge til slutt. Dette eruønskede mennesker og de burde selv skjønne det.

Dharmasena

30.10.2016 kl.09:24

@annonym

Rasistiske holdninger fordi jeg peker ut fakta? ganske bogus argument fra din side.

Jan Erik Kristensen

30.10.2016 kl.09:28

Er det lenger noe vits å diskutere dette mer.

Islam kommer ikke til å endre seg, og heller ikke de som tror på det.

Og når omtrent alle på tinget er for å fylle landet med sånne flotte mennesker. Hva er da poenget med denne bloggen..?

Peter

30.10.2016 kl.09:34

Så mange idiotiske kommentarer til et så godt og ikke minst viktig innlegg. Dumskap...

Sander Gallbert

30.10.2016 kl.10:35

Kjønnsroller er også biologisk betinget, Æsæl. Alle de store primatene (sjimpanser, dvergsjimpanser, gorillaer og orangutanger) ammer ungene sine i mer enn fem år. Det vil si helt til melketennene felles, og hele denne tiden er mora ufruktbar. Mor og avkom tilbringer all sin tid sammen, dag og natt, og er sjelden mer enn på noen armlengders avstand fra hverandre. Som nyfødte (og i flere år) er de langt mindre selvstendige, enn andre pattedyravkom er, og store primater har trolig den mest komplekse og tette mor/barnrelasjonen i hele dyreriket.

Pattedyr regnes for å være mer avanserte, enn andre dyrearter, og med de store primatene på topp er mønsteret som framtrer ganske så entydig: Jo mer avansert en art er desto viktigere er mødrenes funksjon.

Det moderne mennesket fostrer likevel unger etter helt andre prinsipper, enn våre nærmeste slektninger i naturen, og dagens skikk for fostring av barn er produkt av omtrent 72.000 års negativ utvikling. Da ser nemlig forskerne at befolkningsveksten økte, markant. Det kan kun forklares utifra redusert ammeperiode, trolig omtrent en halvering (fra 7 til rundt 3,5 år), og årsaken er at det var profittabelt. Mødrene fikk større frihet, fedrene fikk flere sønner, herskerne fikk flere soldater, landbruk og (etterhvert) industri fikk flere arbeidere og hele samfunnet vant på det - unntatt barna. Etterhvert ble skikken for samsoving brutt, industriell pulvermelk erstattet morsmelk, mor ble sendt på jobb og idag er båndene mellom mor og barn mer tynnslitte enn noen sinne.

Resultatet er at evolusjonen er reversert og at menneskehjernen krymper. Idag er den alt ca. 140 cm3 (størrelsen av en tennisball) mindre, enn den var for rundt 30.000 år siden, og det pussige er at vi deler sjebne med dyrene vi har domestisert. Både kuer, hester, hunder, sauer og så videre har nemlig alle mindre hjerner, enn slekningene deres i naturen, og grunnen er (etter all sannsynlighet) at også deres ammeperiode er vesentlig redusert.

Idag innrømmer selv Nestlé at morsmelk er bedre for hjerneutviklingen, enn deres substitutter. De kaller forskjellen for "målbar men ubetydelig", og kun begrenset til en kort periode, men mye forskning antyder noe annet. En kanadisk studie fant nesten 20 prosent høyere gjennomsnittlig IQ, hos barn som hadde blitt ammet etter naturmetoden (der barnet bestemmer frekvens og varighet, stort sett selv), mens endel andre studier viser fra rundt 10 til 15 prosents økning. Felles for studiene er at de stopper opp ved to års alder, siden svært få mødre ammer barna sine lengre enn det, men forskerne sier at ingenting tyder på at barnets fordeler av å die opphører der. I tillegg til å gi større hjernevekst inneholder morsmelk også hormoner, og immunstoffer, som barnet har stor nytte av. Barn som ammes har færre problemer med fordøyelsen, og ammesituasjonen i seg selv (med hudkontakt og kroppslig nærhet) har en svært gunstig effekt på barnets trivsel og mentale helse.

Jeg kan fortsette å pøse på med argumenter, Æsæl. Har du noen spørsmål så må du bare spørre, men poenget mitt er at du må tenke deg om. Du må ta inn over deg at vi er flasket opp på kumelk, at vi er indoktrinert av Donald Duck & Co (med flere), og at "onkel" ikke på langt nær er like god som mor - for barnet. Forskerne får ikke lov til å fortelle oss at barnehagebarn er mer stressede, enn barn som er hjemme med mor, og vi må innse at vitenskapen på området er fullstendig politisert. Du bærer på en tradisjon for å fostre barn på en langt mer naturlig måte, enn hva vi gjør i denne delen av verden, og er du sikker på at du bør vrake den? Har du sett det fra barnets perspektiv, har du sjekket fakta, har du lyttet til hjertet ditt - eller er det kanskje en karrierekåt hjerne som skriver i avisa, idag?

Tore Geirsen

30.10.2016 kl.10:41

Fint innlegg! Du belyser et viktig problem, og det handler om at det vestlige samfunnet må stille større krav til kvinneundertrykkende kulturer, og ikke la disse menneskene spille offerkortet. Mht. kommentarene overfor, ekteskap mellom folk fra helt ulike kulturer fungerer sjelden godt i det lange løp. Når man blir eldre, så søker man mer mot sin egen kultur. Når man er ung, så virker andre raser/kulturer spennende, men det forandrer seg for de fleste med alderen.

Denne problematikken handler stort sett om den arabisk-muslimske kultur, som er svært vanskelig å integrere i Vesten. Om bare det naive og kunnskapsløse venstrefolket hadde vært like våkne som våre iranske innvandrere, som vet hva det vil si å få sitt samfunn ødelagt av fundamentalistisk/politisert islam - nå på frammarsj i Europa.

Dessverre er den eneste realistiske løsningen å stanse masseinnvandringen fra den arabisk-muslimske verden (Nord-Afrika og Midtøsten), som bringer svært lite positivt med seg. All erfaring viser at immigrasjon fra slike land ikke fungerer godt, og vi ser nå en kraftig økning i overgrep, vold og terror i Europa. På den andre side klarer immigranter fra Vietnam, Thailand, Iran, India, Kina, Korea, Singapore osv. seg meget bra. Når skal våre politikere ta læring av dette, og vri seg løs fra politisk korrekthetens klamme grep?

PS: Synd at kommentarfeltet blir fylt opp med såpass mange tullete og useriøse innlegg. Stå på videre, Æsæl!

IMENS RASISME PÅ NORSKE FROKOST BORD!

30.10.2016 kl.11:57

JA.... Og imens dette holder på..

Driver nordmenn å lærer barna sine rasisme på norske frokost bord.....

NORDMENN kan fikse sine egne holdninger først..så kan de peke på andre.

MEN greit å ha en hatefull DAME på sin side...for å DEMONISERE UTENDLANSKE MENN ENDA MER!!

stå på..

VI Veit ihvertfall hvem som voldtar mest i norge...

nemlig nordmenn!! både barn og kvinner!

svein andersen

30.10.2016 kl.12:06

Islam og muslimer passer ikke inn i vår kultur. Islam er skrevet\diktet opp av gamle menn og er svært kvinnefiendtlig. Det samme kan sies om kristendommen, men den sekten har endret sitt syn på så mange ting i f eks Europa. Mens kristne som f eks lever i dominerende muslimske land, lever nært opp til muslimsk standard. Det beste for alle er at muslimene fortsetter å leve i sine islam land. Da vil de uforstyrret kunne leve ut sin religion - her kan de aldri gjøre det. Vi skal inn i den sekulære verden. Vi aksepterer ikke lenger muslim kvinner som ikke kan jobbe her og der pga at menn jobber der eller at det selges alkohol der etc.

Audun Berg

30.10.2016 kl.12:22

Mye bra i dette innlegget. Det er fint at noen på kvinnesiden endelig tar opp problemene og vil gjøre noe med dem. Og det hele begynner i hjemmet med kvinnene. Da betyr det at en må glemme islam. Det er der hele problemet begynner. Og tolkningen av hva som står i koranen. Hvordan kan folk som ikke kan lese gjøre seg opp en mening om dette er rett eller galt? En eller annen påstår at slik står det i koranen og da skal det følges. Resultatet av denne fanatismen ser vi i dag i alt for mange land. Hvorfor flykter disse folkene til oss hedninger? Vantro hunder. Hvorfor ble de ikke der og kjempet for sin frihet? Hvorfor har de laget seg en kultur eller flere der det ikke er mulig å leve som frie mennesker? De elsker fram en manndomskultur med drap og ære, mens kvinner er mer og mindre horer fra fødselen av. For meg så står dette frem som tullete perversiteter. Det virker som at profeten har fått tak i noen kapitler av mosebøkene og samlet sammen det verste historiene og påbudene og forlanger at slik skal det være. Få folk i vesten tar disse gamle historiene alvorlig. Jeg ser det som et ugjendrivelig faktum at en eller annen dukket opp på jorden med et nytt budskap til jødene om å endre kurs etter at de hadde kommet på feil vei. Og denne var ikke Muhammed. Øye for øye og tann for tann virker ikke i lengden. Men det var mye forkastelig som foregikk i kirkens navn i vesten også i tidligere tider. Heldigvis har vi kommet videre i utvikling. Muslimene kan spare seg flere hundre år i utvikling med å omvende seg til det nye testamentet. Ganske enkelt. Jeg kan ikke fatte hva de ser i en pedofil folkemorder som drap og voldtok det han kom over av stammer som var i nærheten etter at han ble jaget ut av byen. Slik står det beskrevet påstås det. Samme greia som de bedriver i dag. Menn og gutter blir henrettet og kvinnene blir massevoldtatt før de ev entuelt blir henrettet som horer. Det er hva de forteller de som har unsluppet disse fanatisk religiøse kriminelle. Kanskje var dette helvetet som de skriver om i vår bibel. Om ikke så ganske nære på. Ikke alt er perfekt i vesten heller, men på en del vesentlige områder er vi vesentlig bedre. Helt sikkert. Om det var så bra der de kom fra og med islam hvorfor ble de nødt til å flykte til vesten da? Men de fleste vil til de landene der de har best velferd? Og slipper å jobbe. Likedan blir de premiert for å få flest mulig barn. Da er en på toppen av lista. Litt triks og mix så lever de tydeligvis ganske godt, mens vi dumme naut fyller lommene deres med penger som våre egne heller skulle hatt. Nei det er på tide at de tar seg selv opp til en grundig vurdering og blir siviliserte slik at de kan leve sammen med andre. Det er usmakelig med denne hatpropagandaen fra disse talsmennene og moskeene som fortsatt lever i steinalderen. Jeg sier at om de ikke liker seg her så for all del flytt til et annet land om det i det hele tatt er noen som vil gi innreisetillatelse. Terrorister er det ingen som liker noe sted. Hvorfor angriper disse fanatikerne skoler og uskyldige mennesker, og likedan sykehus og markedsplasser? Har de noen rett til slik terror. Ja i følge koranen. Jeg sier nei. Vil de ha et anstendig liv her hos oss så må de bare glemme alt det der perverse i islam. Her greier vi oss uten. Her feirer vi jul, spiser svineribbe og koteletter, fisk og pinnekjøtt og noen drikker alkohol til maten. De fleste uten å bli ville og brutale av den grunn. Vår tro er ikke en krigserklering slik som islam. Det burde hjemmet lært ungdommene før de begynnte på skolen. Paralellsamfunn funker dårlig sammen. Det ser vi i landene der det er krig. Men de var islamistene som startet galskapen seg imellom. Etter at vesten hadde gitt dem frihet til velge. La barna komme til meg sa Jesus visstnok. Ja jeg kan ikke se hvorfor ikke. Islam vil ikke frelse verden, men tvert imot. Stå på Æsæl, du er inne på det riktige, men veien frem er lang og slett ikke uten farer.

Dharmasena

30.10.2016 kl.12:43

@ IMENS RASISME PÅ NORSKE FROKOST BORD!

Når en Jøde gjør noe feil er alle Jøder ansvarlige

Når en Asiater gjør noe feil er alle Asiatere ansvarlige.

Når en Afrikaner gjør noe feil er alle Afrikanere ansvarlige.

Men kun hvite er dømt individuellt.

Audun Berg

30.10.2016 kl.12:49

Rasisme til frokost? Tja. Jeg tror at det vil mer og mindre bli slik ganske naturlig. Om jeg velger en kvinne fra en annen kultur eller av en annen farge så vil våre kvinner bli noe sure. Om de ikke var gode nok? Både og. Det samme vil det bli for mannfolk. En finner seg en norsk dame og vi vil spørre om hva som er galt med oss som hører til her. Ganske naturlig. Ofte er det fine vellykkede mennesker som forsøker seg, men etter en stund så kommer ofte kultur og religionskonfliktene. Da får vi kommentaren, "hva var det vi sa". Noen er heldige og det går bra, men mange oppdager problemene for sent. Det skal jo ikke snakkes om slikt. Nei akkurat. Da har en opptakten til å feile. Og så kommer det ofte barn inn i bildet. Enda større problemer. Men det fører ikke noe steds hen å gå rundt å hate hverandre. Det blir helt feil. Hele naturen er opptatt av skjønnhet og fordeler for å utvikle seg. Og det er derfor en gedigen nedtur å bli avvist av en annen som en syns er attraktiv. Det gjelder begge kjønn. Det har lite med rasisme å gjøre, men er helt naturlig. Men å gå til drap for at en ikke har fått viljen sin det er å gå for langt, men mange gjør slikt desverre. Men en må være forsiktig med å nedverdige andre fordi en har fått utlevert noen fordeler de fleste andre ikke har. Mange har spillt høyt og falt dypt pga sin overlegenhet.

Dharmainsane

30.10.2016 kl.12:57

Men jøder er jo hvite ??

30.10.2016 kl.13:16

@Dharmainsane

Det er jo derfor Jødene ble systematisk plukket ut og kastet i gasskammere. Nazister er nok uenig i at jøder er hvite. De fleste østEuropeere annerkjenner ikke engang Jøder som hvite.

Dharmasena

30.10.2016 kl.13:24

@Audun Berg

Ofte kan det også være samfunns presset sant at Muslimer fører en slik press på sine kvinner om å velge en muslimsk mann. Men også en Norsk mann dersom han konverterer til islam. Mange Norske menn gift med muslimske kvinner er konverterte Muslimer. Det er ikke slik at Muslimer sier at de ikke skal velge en Norsk mann men en ikke-muslimsk og det kan være en Inder, tamiler, Kineser, Latiner for den saks skyld.

Deretter eksisterer et press på Norske jenter om å kun velge en hvitmann om det så skal være fra Australia. En Norsk vennine av meg fortalte en gang om hennes vennine som ble sammen med en Ghaneser dermed boikottet familien spesiellt faren alle forbindelser med hu. Kvinnen tapte også mye på vennekretsen sin.

30.10.2016 kl.13:29

et typisk kommentarfelt der alle sitter på sannheten

30.10.2016 kl.13:32

lett for æsæl å si dette ca 100% av iranerne i norge er fra teheran : vant med storbykliv aka har lite problemeer med å forstå 'greia' /jekke seg litt

Walid al-Kubaisi

30.10.2016 kl.13:59

https://www.youtube.com/watch?v=E-MUd0YHqvw

ola olsen

30.10.2016 kl.16:57

Islam vil ikke endres derfor må islam forbys. Islam vår tids mest brutale og totalitære politiske bevegelse.

Helge Espeland

30.10.2016 kl.17:35

Du tar nok litt feil.

Innenfor hver enkelt dyregruppe er det nettopp klar kjønns-deling. Kjønnsdelingen er dog forskjellig på tvers av dyregruppene.

Vestlig livsstil har et fødsels-underskudd. Noe er tydeligvis feil.

Louis Boumans

31.10.2016 kl.16:51

Manouchehris innlegg handler om mødrenes versus fedrenes rolle i formidling av patriarkalske eller individualistiske verdier i barneoppdragelsen. Så kommer det en haug med islamfientlige og antimuslimske kommentarer.

Selv om jeg i grunnen er enig i mye islamkritikk, og spesielt mangelen på religionsfrihet, så synes jeg ikke at den kritikken er passende i enhver anledning og enhver omfang. Her er den kritikken verken oppbyggende eller produktiv. Folk identifiserer seg mest med den delen av identiteten sin som er mest truet, og den massive islamkritikken bare gjør folk til å identifisere seg i større grad med islam enn de ellers ville gjort.

Skriv en ny kommentar

hits