Religion rekrutterer bedre enn politikk- samfunn på feil kurs

I henhold til SSB har siden 2005 antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn omfattet av statstilskudd økt med drøyt 100 000 medlemmer, som utgjør en vekst på nær 27 prosent i disse syv årene. Veksten i medlemmer var litt høyere fra 2010 til 2011 enn den var året før.

Per 1. januar 2011 var 22 prosent av alle medlemmer i tros- og livssynssamfunn - eller 106 700 personer - medlemmer i islamske trossamfunn.

Oslo er fylket der flest står i et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Blant dem som bor i Oslo, har de islamske samfunnene nærmere 48 000 medlemmer. Kristne trossamfunn har om lag 44 100 medlemmer. Oslo hadde den største veksten i antallet medlemmer fra 1. januar 2010, med 8 900, eller 8,2 prosent.

Innlegget fortsetter under bilde

Lion of the norwegian parlament
Licensed from: Maeroe / yayimages.com

Motsatte tendenser ser vi i de ulike politiske organisasjonene. Her er en tendens til at færre er medlemmer og aktive. Politisk deltakelse innebærer en rekke ting som blant annet medlemskap i politiske partier, deltakelse på politiske møter, kontakt med politikere, underskrivning av opprop og deltakelse i demonstrasjoner. Men den mest utbredte måten å måle aktiviteten på er likevel valgdeltakelse.

I 2011 ble det mye snakk om valgdeltakelse i Norge. Det er det representative demokratiet som utgjør kjernen i det norske folkestyret og sekulære stat. Og det er her befolkningen, spesielt ungdom bør gjør en innsats hvis de ønsker endringer i samfunnet.

På samme måte som valgdeltakelsen er også andelen med medlemskap i politiske organisasjoner på vei ned. Data fra levekårsundersøkelsene de siste tiårene viser en nedadgående trend både for medlemskap og aktivitet i politiske organisasjoner de siste 25 årene. Tall fra 2007 viser at bare 8 prosent av den voksne befolkningen er medlemmer i partier, 3 prosent regner seg som aktive, og aktiviteten er omtrent likt fordelt blant begge kjønn.

Andelen av befolkningen som er medlemmer og aktive i politiske partier, er om lag halvert, sammenlignet med nivået fra begynnelsen av 1990-tallet (Barstad og Hellevik 2004).

Innlegget fortsetter under bilde

Smiling little school kids in school corridor
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

Men på ett område er forskningen relativt klar: Man trenger ikke religion for å ha det bra. Det er ikke nødvendig med religion for at samfunnet skal fungere. Det er heller ikke lenger slik at det er nødvendig med religion for at folk skal oppføre seg bra overfor andre.

Misforstå meg rett, det går an å ha to tanker i hodet på én gang. Det går an å være for en sekulær styring av staten og protestere mot for eksempel religiøs omskjæring i norske sykehus og diskriminering av homofile, samtidig som man mener folk har rett til å tro på det de vil. Religionsfriheten er sentral, og privat må folk få lov til å tro på akkurat hva de vil. Men det er når den tar over den samfunnsmessige arena det byr på problemer.

Etter mitt syn er dette en bekreftelse på at den sekulære stat nok en gang er truet av religion og at religion på generelt grunnlag har fått for stor arena i samfunnet på bekostning av deltakelse i andre produktive politiske arenaer.

Allerede tidlig i undervisningsløpet burde det innføres fag som setter mer fokus på Norge som en sekulær stat og at det er gjennom politisk aktivitet man oppnår endringer i samfunnet. Mer kunnskap om de forskjellige partiene og deres ståsted er med på å øke engasjementet blant unge som igjen kan videre føre til større valgdeltakelse.

Dette vil nok støte noen. Det vil provosere folks «religiøse følelser». Men det er den eneste måten man på sikt kan oppnå det frie, rettferdige samfunnet vi kjemper for, et samfunn der mennesket, ikke gud, er den store skaperkraften. Ei heller kan vi se bort ifra fakta og tall som vises i statistikken.

Æsæl Manouchehri
Styremedlem LIM

12 kommentarer

Kashif

21.11.2016 kl.18:50

Hvis vi med muslimsk bakgrunn fortsetter med denne ansvarsløse indoktrineringen av våre barn med religion, så vil vi fortsette å skape problemer for oss selv. På tide at vi med muslimsk bakgrunn tar litt ansvar og forstår at det fins mer ved livet enn religion.

Muslim

21.11.2016 kl.19:43

Livet uten tro er niks.. Du forstår ikke hva du går glipp av.. Stå fast ved Koranen, og lyset som Gud har åpenbart.. Og tro meg, selv om du kan skrive bøker om hvor mye umuslim du er, du blir aldri norsk :-)

Also_Sprach

21.11.2016 kl.21:07

Det som er interessant når det gjelder religion er at ingen av vedens land der religionen dreper trangen til utvikling, forskning og tenking vil noensinne komme til å få en økonomisk utvikling på linje med land som styres av sekulære tanker. Det faktum at 1,3 milliarder innbyggere i muslimske land har produsert 2 nobelprisvinnere innenfor vitenskaplige kategorier og at spanske forskere med en befolkning på 40 mill. produserer flere vitenskapelige rapporter hvert år enn alle forskere i alle muslimske land til sammen så skjønner man hvor ødeleggende religionen er for menneskelig utvikling. Den gangen i år 321 da kristendommen og kirken fikk samme makt i Europa som islam i dag har i de fleste muslimske land gikk Europa inn i #the dark ages" i 900 år.

Kristen

21.11.2016 kl.21:10

Har ikke Norge alltid vært en kristen stat?

Har ikke kristendommen alltid påvirket oss(både på godt og vondt), så hvorfor er den PLUTSELIG truet av religion nå? Du liker visst å bruke fancy overskrifter...

Hvilken indoktrinering er det du snakker om Kashif?Ingen i mitt nabolag som er slik du beskriver..

Ren

21.11.2016 kl.21:14

@alsosprach , er antall nobelprisvinnere definisjonen på utvikling? Eller antall forskningrapporter? Hvem velger vinnere av nobelprisvinnere? Er det asiatiske nasjoner, afrikanske? sør amerikanske? Eller euroopeiske/Usa? India er et eksempel på en nasjon med sterke religiøse prinsipper, 300 mill muslimer, 100 mill sikher, og ca 700 millioner hinduer. De har vært på månen, DET har ikke Norge, har India kommet lengre enn Norge?

Tim

21.11.2016 kl.21:53

Kristen: Norge har nok ikke alltid vært en kristen stat, før kristendommen kom til Norge var det Odin som var det store. Deretter kom det en kar og tvang kristendommen på Norge med makt. Resultatet ble jo så som så, som du sier det har påvirket oss både godt og vondt. Men kanskje tiden er modem for å skifte til et mer sekulært fokus, på godt og vondt? Og om noen år vil man kanskje si at "Norge alltid har vært en sekulær stat"?

Tim

21.11.2016 kl.21:54

Tiden er moden* xD

Also_Sprach

21.11.2016 kl.22:24

Ren, en nobelprisvinner er et tegn på at man tenker utenfor permene av de gamle bøkene som styrer alt for mye at det som skjer i den islamske og kristne verden. At du begynner å henvise til at rasisme er årsaken til manglende valg av nobelprisvinnere fra islamske land så burde fakta nr 2 drepe dette siden det gjelder vitenskapelige publikasjoner innenfor egne land samtidig som man i den fleste muslimske land har en lang tradisjon med universiteter så er det veldig få av disse som i dag driver videnskapelig forskning. At du betrakter India som sterkt religiøst må bero på en misforståelse siden deres grunnlov er sekulær og forbyr medlemmer av parlamentet å fremme lover med religiøst innhold og tro er noe man holder på med på fritiden og hjemme. Det er heller ingen som kontrollerer indiske forskere og intellektuelle og forteller dem hva de skal tenke og forske på. India har helt klart kommet lengre enn Norge på mange områder og regnes vel som 3. mest fremgangsrike land innen medisinsk forskning og har fostret langt flere nobelprisvinnere enn alle muslimske land til sammen hvis vi holder prisen innen fred og litteratur utenfor. Religion er og blir anti fremgang og anti intellektuelt og et hvert land som lar en Gud styre landets lover lever under troens tyranni og når du har en herre i himmelen så er du en slave på jorden.

Torbjørn

21.11.2016 kl.22:34

Religion kan ifølge leksikon også forklares med det vi gir akt på. Men kristendommen er ingen religion, men en relasjon til en person. Hørte en ex. muslim som forklarte det på denne måten: Da jeg påkalte Jesu navn fikk jeg oppleve at han er mellommannen mellom Gud og mennesker, det var et sjokk for meg. Altså en relasjon til en levende person, ikke en død religion.

Audun Berg

22.11.2016 kl.04:33

Det ble hevdet her om dagen i et radioprogramm at kristendommen var det som hadde brakt den vestlige verden fremover etter at folkene kom seg ut av åket fra katolikkene og presteskapet i tidligere tider. Jeg har for lenge siden hevdet det samme. Så jeg kan ikke forstå denne reklameringen for denne islamismen. Det er helt klart at om ungene blir inndoktrinert til å hate samfunnet de lever i så må det gå galt. Stopp svineriet før det er for sent. Om vi skal opprettholde et anstendig samfunn så må vi ha prinsipper som ivaretar folks sikkerhet og ve og vel. Stater i staten slik som muslimene tydeligvis vil ha det virker ikke.

Om ikke muslimene vil støtte opp om ytringsfrihet, trosfrihet, likhet for loven og samfunnsnyttig oppførsel så blir det håpløst. Visse livsprinsipper bør en følge og de er ganske enkelt de ti bud fra bibelen. Levereglene som blir hevdet der vil ganske sikkert virke. For eksempel, du skal ikke slå ihjel. Det er et av våre prinsipper. Men muslimene forherliger drap på både seg selv og andre. Det er en vesentlig forskjell. Og i tillegg alt det andre tøvet de sverger til. Det er lett å manipulere en flokk uvitende analfabeter. Kristendomm er reknet som en religion, eller kanskje vi heller skal se den som en samling av logiske erfaringer for et bedre liv her på jorden. Men islam er så vidt jeg kan se ingen religion, men en oppskrift på krig og elendighet som holder massene nede til evig tid med drap, tortur, slaveri og en masse idiotiske regler som ikke har noen fornuftig mening. Men som terrorideologi så virker det veldig bra. Grådigheten, egoismen og herskesyken blir dyrket til det store. Det der bidrar ikke til en bedre verden. Men det er bra at noen frafalne begynner å se fordelene med vår kristne tro. Skal vi ikke sette pris på våre friheter? Er det ikke greit å kunne gå i fred på gaten uten å bekymre seg for selvmordsbombere eller overfall og lynsjing fordi en våger å vise ansiktet sitt offentlig?

Nei dere forvillede muslimer, kom til vettet og bli siviliserte og lev fredelig sammen med oss andre så går dette sikker helt greit. Men om dere ikke liker vårt humane samfunn og lover så pakk sakene deres og forsvinn fra landet ganske umiddelbart. Vi trenger ikke flere landssvikere som vil dolke oss i ryggen om de får sjangsen. Dette er et hint. Ha en fin dag.

Jan

22.11.2016 kl.07:38

Flott artikkel.

Veksten forklares vel i all hovedsak av at innvandrere er kraftig overrepresentert på religiøs status, og deltakelse i tradisjonell norsk religionsutøvelse er heldigvis fortsatt på stø kurs nedover. Men like fullt gode poenger.

Det er på høy tid i 2016 at mennesker er kommet langt nok i sin utvikling til å ikke lenger støtte seg til trøstende eventyr (eventyr som forøvrig er skyld i mer vold og drap enn noen annen enkeltfaktor i menneskets historie).

svein andersen

22.11.2016 kl.16:01

Min identitet er at jeg er nordmann eller at jeg er snekker. En muslim vil alltid poengtere og svare at han\hun er muslim. Privat kan man være og tro hva man vil, men i det offentlige rom må man prøve å være sannferdig.Religioner er ikke sannferdige. Å tro er ikke sannferdig. Å tro på en gud er ikke sannferdig - og uten at det er sannferdig, vel da eksisterer heller ingen sannferdige guder. Så enkelt er det. En påstand om at en eller annen gud eksisterer, er og blir en løgn, selv om påstanden gjentas trillioner x trillioner ganger - det blir ikke mere sant for det. Det blir heller ikke mere sannferdig om milliarder av mennesker tror på en gud. Derfor må alle religiøse mennesker bare innse at de kan tro, men at de kan aldri påstå at en virkelig gud eksisterer.

Skriv en ny kommentar

hits