hits

Budskapet er klart, Ingen kan kontrollere, temme, eller tie oss! Vi er fri!

Lion tamer
Licensed from: Tawng / yayimages.com

I kvinnebevegelsens historie har det rådet et visst monopol på kvinnekampen og deres kampstrategier for å oppnå best mulig resultater. I denne kampen har minoritetskvinnene falt helt av lasset, og de undertrykte stemmene var dessverre ikke de som ropte høyest.

Det betyr ikke at disse kvinnene ikke lenger kjemper en viktig kamp, men at undertrykkelsen, sosiale kontrollen og æreskulturen eksisterer fortsatt på det sterkeste og utfordringene blir dermed verken lettere eller noe mindre.

I den internasjonale debatten om forholdet mellom et flerkulturelt samfunn og feminisme finnes det et skille mellom for stor vekt på kulturelle forklaringer når det gjelder minoritetskvinnenes situasjon  og de som mener det tillegges for lite vekt.

Statsviteren Susan M. Okin har vektlagt hvilke hindringer religion er for kvinners individuelle rettigheter mens Berit Thorbjørnsrud problematiserer det motsatte, hvor fokuset er at kultur og religion blir gjort til et for viktig tema i diskusjonen om minoriteter. Thorbjørnsrud fortsetter videre å kritiserer hvordan minoritetskvinner ofte blir fremstilt i mediebildet som «offer» og sjeldent fremstilles som handlende aktører i eget liv.

Teksten fortsetter under bilde

Silenced
Licensed from: PhotoWorks / yayimages.com

Forklaringen på hvorfor disse kvinnene er blitt glemt, hvor skylden skal plasseres eller hva årsaken er til at vi opplever en slik forskjellsbehandling i et moderne, flerkulturelt og sekulært samfunn er ikke relevant for om man 8.mars eller for øvrig alle andre dager skal stå opp for disse kvinnenes rettigheter og frihet. Om du er religiøs, ateist, humanist, mann, kvinne, etnisk norsk, homofil eller ikke, så er dette en felles kamp for alle, som ikke går på bekostning av noen andre grupper.

I den senere tid har vi møtt mange skamløse kvinner som har tatt til motmæle og satt i gang en bevegelse som har vært sterkt etterlengtet. De tar eksplisitt tak i utfordringer minoritetskvinner støter på i hverdagen knyttet blant annet opp mot religion, skam kultur og sosial kontroll.

En bevegelse vi ikke kan akseptere bli stoppet av nettopp de som utfører denne type kontroll. Dette være kontroll som foregår innenfor husets fire vegger eller i det offentlige rom med hatytringer, skjellsord og latterliggjøring av minoritetskvinner som deltar på sosiale sammenkomster, dans eller andre hverdagslige aktiviteter.

Nå tar vi ansvar som egne aktører i egne liv, slår oss sammen, organisasjoner, privatpersoner, kjente stemmer og fjes, de litt mindre kjente og de helt ukjente, under en og samme paraply stiller vi opp med en allerede eksisterende kvinnefront og tar kampen.

Budskapet er klart, Ingen kan kontrollere, temme, eller tie oss! Vi er fri!

LIM er derfor veldig stolt av å få lov til å være med i en samlet kampanje under paraplyen SeFF-Sekulær Feministisk Front, som har som mål å holde hjulene i gang i denne bevegelsen disse pionerne startet.

 

Æsæl Manouchehri
LIM- Likestilling, integrering og mangfold

11 kommentarer
Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

De folk som mener at religion er frigjørende er enten mentalt forvirrende eller en person som ikke har forstått religionens mekanismer.

Kai Inge Buseth

Kai Inge Buseth

ACAB

Du har muligens misoppfattet budskapet.

Nettopp fordi det du sier er korrekt, er det viktig at man får en motstand mot dette og oppmuntrer disse, istedenfor å kalle dem selvforherligende.

Spesielt er det viktig at venstresiden og domstolene får opp øynene for symbolmakten som ligger i Islams uniformseffekter,

istedenfor å kalle dem for "bare et stykke tøy".

Da hadde det blitt slutt på å dømme lesbiske frisører for å frykte disse symbolene.

Dette er også bare et stykke tøy, men man får en mer korrekt reaksjon på "tøyet" fordi man oppfatter symbolmakten i det:

http://www.dagbladet.no/nyheter/harald-hitler-pagrepet-i-osterrike/67037848

Forhåpentlig kommer vi også snart til det punktet at Islams uniformseffekter også blir oppfattet som det de er: Et maktsymbol for en voldelig, totalitær politisk ideologi, som når den får lure under overflaten lenge nok, vil gi resultater som i Tyrkia.

"Budskapet er klart, Ingen kan kontrollere, temme, eller tie oss! Vi er fri!"

når du sletter kommentarer som er helt på sin plass viser du bare hvor lett det er å kontrollere, temme eller tie. faens tosk.

hykler

Hykler, person som hykler; ofte brukt om person som gir sterkt uttrykk for strenge moralregler, men selv handler umoralsk i det skjulte.

Det virker umulig å kunne støtte f.eks. muslimske kvinners frigjøringskamp - uten samtidig å være rasist overfor de muslimske mennene. Det er vanskelig å være FOR kvinnelige prester, og samtidig være MOT prester.

Ikke problem. Vi bare forteller norske feminister at de er rasister hvis ikke de viser ære og RESPEKT! til Quran og Sharia-lov. Vi også forteller at det er rettroende kvinner selv som vil gå med hijab, niqab og burka, og at det er rasisme å ikke støtte denne kampen, men at de som vil gå uten hijab, niqab eller burka er haram, kokosnøttkvinner som spytter på egen kultur og religion. Når vi legger til at alle som ikke innser den sammenheng og hvor viktig den er også er rasister, så trekker alle norske feminister og andre venstreorienterte seg. Nok en debatt vunnet av norsk islamsk styringsråd og andre gode krefter opptatt av ære og RESPEKT! Takk for seg.

Vestlige feminister bryr seg ikke om innvandrerkvinners rettigheter fordi de er redde for å kritisere islam og bli tatt for å være rasister.

Quinctilius Varus

Quinctilius Varus

Som middelaldrende, hvit, etnisk norsk, gudløs ateist synes jeg at minoritetskvinners frigjøringskamp så langt fra er skambelagt.

Den er nødvendig for kvinnene, mennene, barna og det norske samfunnet. Alle lider under dagens fravær av likeverd og akseptanse av religiøse/patriarkalske tvang i mange muslimske innvandrermiljø (merk - ikke alle, men i mange av disse kategoriene).

Å fokusere på skam i denne kampen er å akseptere motpartens maktmiddel som virkningsfullt. Det maktmiddelet, skammen, burde heller vært hånet som den misbruken av individets rettigheter den er.

La grisen inn moskeen komme, la dritten renne, og den falske koran brenne.

svein andersen

svein andersen

Dette er blant de faktorene som gjør meg sterk motstander av islam og muslimske innvandrere. Jeg kritiserer islam hver dag i mange sammenhenger og la oss si at f eks 30 mennesker står og hører på. 0 - 10 av disse kan være muslimer. Av disse er det i hvert fall 1 som reagerer med å ville drepe meg for å "fornærme" religionen deres etc. Er det nok til å bli skeptisk - ja. Mennesker med slike religiøse politisk kulturelle ideologiske holdninger, kan vi ikke og skal vi aldri akseptere får slippe inn i landet. Disse er livsfarlige for vi vet aldri hvem av disse nevnte 0 - 10 som er programmert med hjernevask og tankevoldtatte av islams støttespillere til å drepe i allahs navn.Vi vet jo av erfaringer og mange terroraksjoner at slik er det.

Sekulær, du har fullstendig rett.

Skriv en ny kommentar