hits

Sylvi Listhaug dette er banebrytende!

Got U
Licensed from: winterling / yayimages.com

Nå har statsråd Sylvi Listhaug nok en gang bevist at hun mener alvor når det gjelder kvinners rettigheter i Norge. Det er banebrytende at Norge er det landet som ønsker å kriminalisere avvergingsplikten i forhold til tvangsekteskap.

Tvangsekteskap er ingen spøk. Det er et av de verste overgrepene et menneske kan bli utsatt for. Barn helt ned i 13-årsalderen er blitt tvangsgiftet i Norge de siste årene. Vi har alle vært informert om at tvangsekteskap foregår i Norge uten at vi har kunnet gjort så mye med det annet enn å riste på hode, skrive innlegg og ta debattene. Dette har resultert i et opplysningsarbeid som har vært viktig, men ikke nok for å håndtere problemet.  
Dette har lenge vært ulovlig i Norge uten at rettslig forfølgelse har vært en naturlig følge av denne handlingen især når det har foregått og handlet om utenomrettslige og religiøse godkjennelser av ekteskapet. Flere tiltak må iverksettes og nok en gang tar statsråden kvinners rettighet på alvor.

Utenriksstasjonene blant annet i Pakistan, Tyrkia og Irak meldte i perioden 2008-2013 at 62 barn og unge tok kontakt med dem etter gjennomførte tvangsekteskap og 150 mennesker fryktet tvangsekteskap. I skolene i Norge ble rådgivere kontaktet av 63 elever som var tvangsgiftet og 421 som fryktet tvangsekteskap totalt. Dette innbar alle etnisiteter og bakgrunn. I tillegg til disse kommer all mørketallene som vi ikke har noen oversikt over. Dette er alt for høye tall som vi ikke kan akseptere i et samfunn som er tuftet på likestilling- menneskerettighet og likeverd.

Tvangsekteskap er ikke en enkel hendelse men et nøye planlagt ritual som foregår over lengre tid. Tiltakene som iverksettes må ramme hele forløpet også tiden etter tvangsekteskapet blir avverget. Dette forbudet rammer først og fremst startfasen og kan være med på å hindre at selve tvangsekteskapet blir gjennomført. Kriminaliseringen kan være med på å sende et kraftig signal om at det ikke lengre aksepteres at man bare lukker øynene, eller ser en annen vei når menneskerettighetene til disse individene blir brutt. Det er veldig bra og viktig.

Woman walking alone
Licensed from: elwynn / yayimages.com

Men samtidig så vet vi at disse partene som bryter med ett slikt ritual, enten før inngåelsen eller etter inngåelsen, blir utstøtt av familien, nettverket, venner og deres kjente miljøer. De blir overlatt til seg selv og må bygge sine liv på egen hånd, ikke bare uten noen form for støtte, men ofte med dårlige forutsetninger og til tider med motarbeidelse fra det samme nettverket som en gang var det støttende og trygge elementet i livene deres. De har ingen tilhørighet eller "safe-soner", som de kan føle seg trygge hos og livene deres blir i løpet av kort tid snudd helt op ned. Det er derfor viktig at vi ikke bare iverksetter tiltak som avverger slike ekteskap og straffer de som er medvirkende, men parallelt må vi iverksette tiltak som hjelper disse menneskene tilbake i samfunnet, slik at de kan klare seg selv og får trygge omgivelser å leve i.

Jeg håper statsråden følger opp denne delen av dette forløpet med like stor tyngde som hun nå gjør med en kriminalisering av avvergingsplikten og stiller krav til oppfølging av disse individene etter at prosessen er blitt avverget. Disse menneskene står helt alene, og det er i den situasjonen de trenger mest hjelp for å komme seg på bena igjen.

 

Æsæl Manouchehri
LIM- Likestilling, integrering og mangfold

18 kommentarer
Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Tvangsekteskapa som vert inngådde i eller held fram i Noreg etter tidlegare inngåing i andre land, er i hovedsak med bakgrunn i Koranen - ei påstått heilag bok det er dokumentert utrulege 1750+ faktafeil i + 350 andre ikkje-religiøse feil og 300 sjølvmotseiingar i (www.1000mistakes.com). Ingen - INGEN - gud gjer over 2400 (det er faktisk påvist enno fleire) i si vesle, heilage bok, 1/10 så stor som Bibelen (engelsk Bibel 783ooo ord, engelsk Koran 77ooo). Ingen gud bak Koranen = ingen gud bak tvangs- eller barneekteskap (og heller ikkje bak islamsk terrorisme). Skal den siviliserte delen av verda godta ruinerte liv for kvinner og for inntil småjenter (og i nokre tilfelle og for menn, noko som lett vert gløymd), pga. av ei bok det beviseleg ikkje står nokon gud bak?

Tvangsekteskap, og særlig med barn, er i Norge en svært alvorlig kriminell handling. Det kan da ikke være tvil om annet!! Dette er uansett hvilken kultur man kommer fra men skjer i Norge. Slike handlinger må tas fatt i, rettes opp og gjerne straffes. I Norge gjelder norske lover og de må ALLE i Norge følge.

Les den ferske rapporten fra svenske myndigheter.

Den omhandler den største muslimske organisasjonen i verden og Europa. Der er det ikke akkurat et mål å integrere seg men heller å infiltrere og ødlegge staten innen i fra.

Deres første mål på vei til et sharia sammfunn er SEGERASJON.

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf

Finn Oddvar Stensrud

Finn Oddvar Stensrud

Foreldre som tvinger sitt barn inn i et ekteskap, de burde blitt fratatt barna...og fått fengselsstraff.

Alle som støtter en slik holdning burde skamme seg!

Slik skal vi ikke ha det i Norge!

Og hvor er de norske kvinneorganisasjonene i denne saken, og i saker om annen undertrykking...som kvinnediskriminerende klesplagg?

Her har det meste av det politiske Norge sviktet...fra Rødt til Høyre.

Heldigvis er det ikke alle som har en så "forståelsesfull" holdning til undertrykkende skikker; verken på venstresiden, eller på moderat borgerlig side...men, det er dessverre alt for mange.

Faten H. (murtad & kaffir)

Faten H. (murtad & kaffir)

Denne onde ideologi må bekjempes overalt. Alle individer er født frie, og det må de muslimske jentungene få kunnskap om i skole og barnehage.

Nå sitter venstresiden og vrir seg, mens de lurer på hvordan de skal klare å snakke ned Sylvi Listhaug og regjeringen enda en gang. De får alltid god hjelp av mediene.

Sannheten er at Listhaug gjør en kjempejobb. Venstresidens feminister burde skamme seg dypt over at de tier mens hun tør.

Listhaug setter barneeksteskap på dagsorden,som burde vært gjordt forlengst.

Det er som vanlig stille fra de feige,ynkelige feministene

og sosialisten.

Det er flott at det nå tas grep for å stoppe tvangsekteskap.

Men jeg tror de som raskt peker på islam som årsak/skyld i dette må komme med dokumentasjon. For det første er det mange kulturer med ulike religioner som praktiserer eller har praktisert tvangsekteskap. Dernest tror jeg ikke det står noe sted i koranen at det er riktig med tvangsekteskap. Jeg tror faktisk tvert i mot. Dette er arabisk/nord-afrikansk kultur som er langt eldre enn islam.

ikke bare i norge og ikke bare i muslimsk kultur. i USA så kan jenter bli giftet bort helt ned i 12+13 års alderen. var en artikkel i washingtonpost 2-3 uker tilbake i tid. her er en fra sist sommer https://www.theguardian.com/society/2016/jul/08/child-marriage-forced-minors-virginia-law

Det er på høy tid at noen tør å si fra at disse perversitetene finner vi oss ikke i. En hyllest til Listhaug som står fram og forsvarer vår tro og kultur. Toleransen og snillismen har gått alt for langt. Vi må stå opp og protestere mot alt dette gamle svineriet disse folkene forlanger å få drive med her i norge. Vil de ikke følge norsk lov og sunn fornuft så reis et annet sted. Hvorfor reiser millioner seg i protest mot islam i store deler av verden? Nettopp pga alt dette perverse tøvet disse imamene pålegger folk. Det må forlanges absolutt grensekontroll heretter for å unngå å få slike folk inn i landet. Jeg tror Trump har et stort poeng i sine uttalelser. Om noen vil til norge så får de søke fra utlandet og ikke etter at de har ruinert seg på en drepende reise. Denne praksisen er jo umenneskelig.

De som vil holde på sine gamle skikker og sharia får bare dra tilbake til der de holder på slikt. Ikke her i norge. Om noen blir tatt i å ha begått barneekteskap så er det rett tilbake dit de kom fra. Det er jo vanvittig å gi statsborgerskap til folk som vi ikke vet hvem er. Nei hold disse bakstreverne ute av norge.

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Det står ingen stad i Koranen at tvangsekteskap er å tilrå. Men det står heller ikkje at det ikkje bør praktiserast. Og 3 eller 4 stadar står det inndirekte, men klart at valdtekt av fanga kvinner og slavinner er lovleg.

Men ver merksam på ein ikkje vil få slutt på slikt, utan ein går inn på alle prova for at Koranen ikkje kjem frå ein gud - det sterkaste provet er truleg alle faktafeila, etc. I Koranen: INGEN gud gjer hundrevis og fleire feil i si heilage bok = Koranen kjem ikkje frå nokong gud.

Det er mye dritt med den islam. Tenk hvordan Norge blir i fremtiden med den drittreligionen

Det som er mest oppsiktsvekkende i denne saken er at av 5 millioner nordmenn, er det kun 1 som forsvarer norsk kultur: Sylvi Listhaug! Hvor er de andre?

Akkurat Steinar. Det er kun en eller kanskje 2 som forsvarer Norge i denne sammenhengen. Det fargerike fellesskapet som det ble skreket om utviklet seg til et fargerikt fandenskap. Se bare på Sverige. Men der skal all kritikk holdes nede. Andre siviliserte land tar nå til vettet og begrenser innflytelsen til disse islamistene. Og takk for det. Ikke engang den norske kirken tar til motmæle mot dette svineriet. Er det feighet eller uvitenhet. Joda folk må tro hva de vil så lenge de ikke blander andre inn i det. Nazismen er visstnok forbudt å reklamere for, men islam som er minst like ille er helt greit. Merkelig. Våre myndigheter har drevet et bevisst svik mot den norske staten og vår befolkning. Hva er så ille med vår gamle religion og våre lover som vi har utviklet gjennom generasjoner? Og hva er så fint med islam? Jeg kan ikke se et eneste positivt poeng med det skrotet der. Land etter land ender opp i kaos og borgerkrig der disse fanatikerne holder til. Hold fandenskapet ute av Norge.

Terrorideologien islam må forbys i Norge. Det hjelper selvfølgelig ikke i den øvrige verden, men det vil hjelpe her i landet.Ingen sosialister, politikere(med untak Listhaug)feminister bryr seg om tvangsekteskap, så hvorfor skal vi andre bry oss. Nei alle muslimer: Ta med dere denne ondskapsfulle ideologien deres og flytt ut av landet.

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Koranen inneheld over 300 punkt som glorifiserar vald mot og undertrykking av alle "vantru" + like mange som oppmoar til eller krev det same. Hadde den vore noko som helst anna enn den påstått heilage boka til den nest største og definitivt mest valdeleg religionen i verda, hadde boka vore forboden i alle siviliserte land berre av denne grunnen. I tillgg inneheld den langt over 1000 rasistiske punkt - nok ein grunn til forbod. På toppen av alt, provar td. alle feila i boka at den ikkje kjem frå ein gud = Islam er ein oppdikta " religion" - ei overtru.

Friheten i Norge lever litt på lånt tid. Våre verdier, slik som frihet for kvinner, er desverre under sterkt press. Domstolene og sterke krefter innen politikken jobber for enda mer av det som til syvende og sist vil sette en stopper for friheten. Mange protesterer, men enda fler, gidder ikke å engasjere seg. De stemmer slik de alltid har gjort og velger minste motstands vei. Slik vil de som allerede har forandret Norge, til det en ikke skulle tro for en del års siden, fortsette som tidligere. Selvutslettelse blir sett på som toleranse og nestekjærlighet. Krav blir sett på som rasisme og religion blir fredet. Fortsett er det desverre slik at bare 13 prosent ville ha stemt FRP. Om ikke fler stemmer på dette partiet, vil vi jo få det samme som tidligere. Vil vi virkelig det ? Er det ikke flere som ser faresignalene ? Det eneste som kan gjøre Norge til et harmonisk land igjen er at kvinner har frihet. Når kvinner har frihet mister menn kontrollen og integreringen skyter fart. Desverre er det ikke slik i dag. Vi har paralelle samfunn, det norske og det andre. Det er jo bare å ta en titt på en del kvinner fra enkelte kulturer, de er ikke frie og kan ikke bygge livet sitt med nordmenn, selv om de er norske. En tragedie for et lite land som Norge. Et forbud er vel og bra, men jeg tror som de fleste norske regler, blir de ikke fulgt eller respektert om de krasjer med religion eller kultur. Det finnes alltids måter å omgå regelverket på. Flerkoneri er jo et godt eksempel, noe som også er forbudt i Norge, men som ikke overholdes

De som driver med tvangsgifting bør utvises umiddelbart....

det er ikke folk som fortjener å være her...

Skriv en ny kommentar