hits

Islamsk Råd Norge, signaleffekten motstrider hele ansettelsesformålet!


Foto:skjermbilde NRK/ Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)
 

I dag gikk Islamsk Råd Norge ut med en pressemelding om at de har ansatt konvertitt Leyla Hasic som ny administrasjonskonsulent som skal jobbe med kommunikasjonsarbeid og være brobygger i samfunnsdebatten.

I seg selv er det et steg frem at IRN har ansatt en kvinne, men etter den søte kløe så kommer den sure svie. Signaleffekten motstrider hele ansettelsesformålet!

Niqab i seg selv er kvinneundertrykkende og dehumaniserende. Den usynlig gjør kvinner i samfunnet  Det er fortsatt voldsomme debatter blant islamske lærde om hvorvidt niqab er et krav fra islam eller ikke. Ifølge BBC er de fleste forskere, inkludert de fire viktigste skolene i islamsk rettsvitenskap enige om at niqab ikke er en plikt og at det også er historisk sant at niqab eksisterte før islam. Med denne ansettelsen representerer denne kvinnen angivelig muslimske kvinner. Men faktum er at slik tildekking er ikke representativt for verken Islam eller muslimske kvinner, og signaleffekten som blir sendt ut er avstand, fremmedgjøring og usynliggjøring av kvinner i samfunnet og det man kan si med sikkerhet er at slik bygges ikke broer, slik rives broer.

Når selv de mest seriøse imamene og den lærde muslimske verden har fordømt dette plagget og tar avstand fra forenligheten mellom niqab og islam, syntes jeg det underlig at forkjemperne for plagget her i Norge ønsker å ta plass i debatten og at en seriøs organisasjon som IRN som angivelig skulle ha ønsket de beste forhold for Islam i Norge, lar dette være representativt for deres religion, vell viten om at dette ikke har rot i Islam. Men heller representerer et kvinnesyn som ikke hører hjemme noen plass, i hvert fall ikke i det frie Norge og nå med støtte og forankring hos IRN.

I fare for å gjenta meg selv så kan jeg si at i beste fall, på en god dag, kan man kalle niqab ett religiøst uttrykk, og religiøse uttrykk er basert på personlige religiøse tolkninger. Mitt fokus, da jeg ikke anser dette som islam, er prinsipielle ønsker og tanker om hva slags samfunn vi vil ha og tillater i Norge. Nettopp på bakgrunn av at vi ikke kan se i fremtiden og forutse hvilke utfordringer personlige tolkninger kan skape for vårt samfunn. 

Videre med et slikt plagg utfordrer vi den mellommenneskelige kommunikasjonen. Viktige elementer som ansiktsuttrykk og kroppsspråk forsvinner ved en tildekking og skaper rom for misforståelser. Dette skaper i verstefall distanse, ekskludering og ett parallellsamfunn.

Ikke minst må vi ikke glemme at en andel av vår befolkning, angivelig flere enn de som bruker niqab, er hørselshemmede. Denne gruppen mennesker er avhengig av å «lese på munn» for å kunne forstå hva vi sier, med mindre vi behersker tegnspråk. Dette blir ikke mulig når munnen er tildekket.

Det andre er det prinsipielle samfunnsmessige argumentet som går ut på om vi ønsker ett anonymt samfunn. Det er her et av hovedargumentene for at ikke vi kan akseptere heldekking i samfunnet ligger. Norge er bygd opp på identifisering gjennom ansiktsgjenkjenning, kontrollert opp mot våre identifikasjonspapirer. Man ser ved en heldekking, at noe så enkelt og prosaisk som identifisering og id-sjekk ved rekommandert postlevering byr på utfordringer. Samme utfordringene møter man i bank, politikontroll, pass og hos andre instanser som krever identifisering.

Det finnes også argumenter som bygger opp under kvinnediskriminering, undertrykkelse av kvinner, dehumanisering og fremmedgjøring som i seg selv er så store temaer og grunner nok for at vi ikke kan unngå å ta debatten om å forby et plagg som niqab. 
Nordmenn er et folkeslag som verdsetter multikulturalisme og sekularisme, men med slike ansettelser blir det allerede eksisterende gapet mellom majoriteten og muslimene bare større og steile fronter blir bare steilere.

Min oppfordring til alle muslimer i Norge, især muslimske kvinner, ta til motmæle og ikke la dette være vårt ansikt utad. Vi er så mye mer enn dette.

Samtidig vil jeg rette en henstilling til IRN, dette er ikke Islam. Dere gjør muslimer i Norge en bjørnetjeneste, vi trenger ikke mer bensin på bålet. 

 

 

Æsæl Manouchehri
LIM- Likestilling, integrering og mangfold

24 kommentarer
Per K Andersen

Per K Andersen

Skattebetalernes penger rett i niqabben til fundamentalistisk propaganda som nok en gang finner det formålstjenlig å provosere det norske folk...

Dette synes jeg er en flott representant og det gir et flott ansikt utad.

Å gå imot dette er vel rasisme og slikt ;-)

For meg blir dette på samme nivå som at de skulle ansatt en ny-nazist til å være brobygger mellom muslimer og den vestlige verden. Det er helt på tryne.

Et nytt ansikt utad....uten ansikt.

Satirikere som Thomas Hedbo går i hvert fall ikke tomme for materiale på en stund.

Noe så inni granskogen dumt. Haha :D

Dette er bra av IRN, hvorfor det, jo det viser at dem tar ære og RESPEKT! på alvor. Dem demonstrerer at dem tar på alvor at det er ærbare kvinner som får jobbe der, som kler seg slik at familiens ære er tatt vare på og at RESPEKT! er på plass. IRN viser at ingen kan mistenke dem for å gi jobb til horer og at dem egentlig driver bordell. Og hvorfor det skal være problem at døvhørte ikke kan lese på munnen, når kvinner likevel skal tie i forsamlinger? At det ikke går an ivaretar jo RESPEKT! også for dem døvhørte, så det blir bra utveksling av RESPEKT! for alle parter. Så IRN fortjener skryt, klapp på skulder og "Veldig bra!" fra alle instanser og offentlige etater.

Khalid,

Who are you?

Hvorfor snakker du bare svada? Kvinner skal ha de samme rettigheter som oss menn!! Og de skal få lov til å snakke som alle mennesker, hvem har funnet opp at de skal tie i forsamlinger? Ingen Gud ihvertfall, for i Guds øyne er alle like.

Å hvem skaper horer?... Jo slike som deg som driver med kvinneundertrykkelse.

God bedring Khalid, over og ut!

Khalid Raja, du lever fortsatt i Middelalderen ser jeg, med de kvalme, kvinneundertrykkende holdningene dine. Skam deg, du fortjener hvertfall null respekt!

Khalid Raja representerer 1/6 del av kommentarene, omtrent det samme som den muslimske andelen i Norge. Og omtrent med den samme innstillingen som denne gruppen fanatiske religiøse har til kvinner.

Jeg vil forstå Khalid Raja ironisk.

Så flott å se at FRP strør om seg med penger blant våre nye landsmenn. Jeg trodde alt vår gått til rikingene, men så har Siv funnet gryn på kistebunnen. Den dama får til alt!

Tror 'Khalid Raja' er et lite norsk nett-troll.

Kaja, kanskje det er du som har litt tungt for ironi?

IRN viser med dette at de er rasister, samt at de ønsker å sette seg selv i offerrollen og skrike rasisme hele tiden.

Ja, det var nå jeg ble 100 % enig med meg selv om at niqab bør forbys i Europa. Et standpunkt jeg ikke har tatt før, -har vært litt avventende.

Hijab er noe annet og greit nok for meg....skaut brukte kvinner her også før i tiden. Enkelte gjør det enda :) Men hijab hører ikke til på barn.

Khalid Raja, er du høy på samme stoffer som IS krigerne? Dette har ingenting med ære eller respekt å gjøre. En persons ære defineres ikke av hvilket plagg de er kledd i, og de er ikke noe mer respektfulle fordi de går med et plagg de lærde har tatt avstand fra - det er bare ekstremt. Hvis en families ære styrkes av at kvinnen bærer niqab hadde ikke familien noen sterk ære til å begynne med.

De tester grensene. Ingen politikere kommer til å straffe dem eller kutte støtten. Neste gang hogger de hånda av en tyv, og ser om noen reagrerer på det. Og det gjør vi sikkert ikke. Så da kan de steine noen.

Leo, her traff du spikeren på hodet.

Møter de ikke motstand, øker de presset. Hvem er først PK som tør tale islam rett i mot?

Jupps. Trodde faktisk ikke at det fortsatt fantes folk i Norge som sidestiller skaut og hijab. Les deg opp.

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Espen, kvinner ska teie i forsamlingar, det e sikkert ôg, det, av di det har Gud sagt. Det står i Bibelen. Og det kan me inkje endra på, av di Herrens bod e sant te evig tid. Her e Indremisjonen samd med islamistane. Halleluja! Pris Herren!

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Koranen seier ein stad noko som så: "Ser ikkje dei vantru at vi erobrar landet deira (bit for bit) frå yttergrensene og innover". Er vidare kommentar nødvendig?

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Khalid. Får vona innlegge Dykkar er meint som ironi.

KetilT. Kvifor utelet De bakgrunnen for det sitatet frå Bibelen?

Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, Martin A. Engeset, du provar at du saknar kunnskapen om dei Heilage Skriftene, at du e ein vantru. Fyrste Korintarbrev 14, 34-35! Vend om i dag, før du plutseleg vaknar i Helvete ein morgon, slik du gjer viss du inkje trur fullt og fast på at kvart ord i Bibelen (nynorsk omsetjing) tyder nett det ordet. Eg vil anbefala Bibelstudie på Indremisjonen sin Bibelskule, eg trur det e det så e naudsynt for å frelsa deg, det e sikkert ôg, det.

Og eg kan ôg legga te Fyrste Timoteus' brev 2, 11-15. Alle rettruande kristne menneskje kjenne ordlyden i det og leve etter det slavisk og utan atterhald, det e sikkert ôg, det.

svein andersen

svein andersen

Dette er som å banne i kirka. Dette fører ikke til integrering. Dette vet muslimene så altfor godt. Likevel velger dette muslimske supperådet å fronte med en ikke identifiserbar person. Personen er tildekket med et plagg som de fleste ekte nordmenn oppfatter som rasistisk, kvinneunderterykkende og motarbeider all integrering i det norske samfunnet. De kjører fram det pareallelle samfunnet sitt. Det er som å fronte Vesten i islamske land med en naken kvinne. Helt uhørt.

Skriv en ny kommentar