hits

Sømmelighet ligger i hodet og ikke i det plagget man har på hodet

Power of boss
Licensed from: Sergey Nivens / yayimages.com

Niqab-debatten fortsetter og denne gangen er ikke bare religionsfriheten et tema, men også selvbestemmelsesretten. I utgangspunktet er jeg en forkjemper for at mennesker skal selv ta avgjørelser som omhandler deres egne liv. Men i det sekundet deres avgjørelser er til skade for andre eller sender en støtteerklæring til holdninger og en ukultur som på verdensbasis er et samfunnsproblem, stopper retten til selvbestemmelse for min del.

Lovverket vårt begrenser vår selvbestemmelsesrett i hverdagen uten at dette verken skrives om eller ofres en tanke. Ei heller hindrer disse begrensningene oss i å fungere som mennesker i samfunnet, heller tvert imot. De regulerer oss som mennesker slik at vi kan fungere sammen på best mulig måte. Begrensningene og reguleringene skjer gjennom forbud og påbud.

Eksempler på dette er forbud mot å drikke på offentlig sted, røykeforbud, bålforbud, jakte utenfor jaktsesongen, båndtvang på hunden, gå i land på øyer der fugler har rede, å kjøre bil uten sikkerhetsbelte, påbud med barnestol eller gå naken i gata, selv om vi har betydelig mange flere nudister enn niqabkledde kvinner i Norge. Uten at dette setter igang folkeaksjoner og debatter. Lista er lang, og slik må det være for at ulike mennesker skal fungere harmonisk sammen i samfunnet.

Noen av forbudene og påbudene er i hensyn til andre, mens andre er av hensyn til en selv. Det betyr ikke at vi som mennesker ikke vet vårt eget beste, eller at Norges lover umyndiggjør oss. Men de tar for seg konsekvensene av handlinger veid opp mot utfallet og resultatet.

I noen tilfeller, slik som røykeforbud, begrenses eller forbys røyking for at resultatet ved «fri bruk» kan være fatalt. Legitimering av heldekkende plagg er ikke dødelig slik som røyking, men i integreringsspørsmål og i verdidebatten får dette fatale utfall.

Integreringsprosessen forsinkes om ikke den stanses helt, kvinner fortsetter å bli holdt tilbake og diskriminert på menns premisser, av retningslinjer oppfunnet av menn for å styre kvinners frihet. Hvis vi legitimerer dette i Norge, og ikke erkjenner at på verdensbasis er dette et kvinneundertrykkende, dehumaniserende plagg. Et plagg som kun er til for å begrense kvinner.  Da håner vi alle de over 40 millioner kvinner som er tvangstildekt og kjemper en daglig kamp mot mannshierarkiet og den, i verste fall, dødelige sosiale kontrollen som foregår for å oppnå samme sosiale status som det motsatte kjønn.

Det er klart det alltid vil være enkelttilfeller som sier at de har heldekkende plagg på av fri vilje, men man kan ikke se bort i fra ideologien bak plagget i selvbestemmelsesrettens skygge.

Som jeg har sagt før: kampen for et forbud er ikke på vegne av de som har valgt å dekke seg til, og kan på en varm sommerdag ta valget om å ta den av.  Kampen er for de mange millioner kvinner som ikke har valgt dette selv og har ingen alternativer på varme sommerdager.

Ikke før disse kvinnene har fått friheten til å gå uten tvangstildekking, og dette er blitt akseptert i mannshierarkiet,  blir de gitt reell muligheten til å velge mellom alternativene.

Generalsekretæren i IRN sa det så billedlig under Dagsnytt 18, vi gir muligheter til kvinner i Niqab til å få en jobb, slik at de ikke blir holdt hjemme eller plassert på kjøkkenet. Som om at det var slik at kvinners plass automatisk var på kjøkkenet og at IRN kom ridende på sin store hingst og reddet denne stakkars kvinnen og alle andre tildekte kvinner og ga dem tillatelse og mulighet til å likestilles som menn.

Nei, slik skal det ikke være, ikke IRN, eller noen andre mannshierarkier skal sette premisser for min sømmelighet. La meg si det på samme språket som Generalsekretæren i IRN snakker. Sømmelighet ligger i hodet og ikke i det plagget man har på hodet.

Æsæl Manouchehri
LIM- Likestilling, integrering og mangfold

 

 

 

 

 

 

11 kommentarer

Etter å ha lest at muslimske kvinner i Sverige anbefales å ikke gå ut, ikke bruke parfyme, ikke le...da lurer jeg litt på hva som er inni hodet til en del muslimske religiøse ledere. Ekko?

Jeg kjenner mange muslimer, og de er storforbrukere av parfyme, begge kjønn. Mye mer enn normalen for Vesten :D Flott for parfymeindustrien.

Og ja, bare le, jenter, le og le... av disse "important men" som er så svake at de legger alt ansvar for menns sømnelige adferd over på kvinner. Det er jo latterlig.

Nordmenn vet faktisk bedre om hva som er godt for et land. Mange muslimer påstår noe annet. -Men hvilke muslimske land har menneskerettigheter og fungerer godt?

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, eg e samd i at dei forboda og påboda som du nevne e naudsynte i eit godt samfunn, det e sikkert ôg, det, særlegt forbodet mot å drikka rusdrykk på offentleg stad, som eg e viss på at KrF ôg synst. Og det så gjør dessa forboda og påboda så naudsynte e at me veit inkje sjøl kva så e best for oss, det veit moralsk rettleiande KrF-politikarar betre. Men det eg inkje skjønne e kvifor inkje muslimane sitt påbod om å dekka seg te ôg kan komma inn under den definisjonen. Det synst eg det burde gjør, inkje minst av di det kan opna opp for andre religiøst baserte forbod og påbod med kristenkonservativ grunngjeving. For viss det e noken så e lika godt kvalifisert te å veta betre kossen me ska leva liva våre så KrF sine politikarar, så e det jo nettopp dei kristenkonservative autoritetspersonane så prestar, predikantar, emissærar og misjonærar, det e sikkert ôg, det. Difor synst eg alle gode kristne menneskje må stå samen med islamistane i å ønska detta niqab-påbodet velkommen på grunn av dei gode kristne synergieffektane så det kan bæra med seg. Herren e med dykk, IRN! Halleluja!

Det du har på hodet viser jo hva du har i hodet dah!

KjetilT, i min kommentar så er ikke du medregnet. Du er jammen meg så fanatisk at en skulle tro at vi levde i den mørke middelalder. Hadde inkvisisjonen eksistert i dag, hadde du passet godt inn.

Glitrende. Tusen takk!

Morten Archer

Morten Archer

Et bra innlegg, Æsæl Manouchehri. Jeg håper på flere slike innlegg fra deg. Du skriver godt og får fram tankene dine på en tydelig og saklig måte.

Jeg vet ikke om jeg er enig med deg om forbud er det beste tiltaket. Du har gode argumenter for forbud, jeg gjentar ikke dem. Motargumentene mine er:

* Forbudet mot Niqab (og eventuelt hijab) retter seg mot kvinner, som innen islam er den minst dominerende parten.

* Forbudet retter seg mot et plagg som hevdes å være et religiøst symbol og jeg syns toleransen for religiøse symboler skal være høy.

* Forbudet retter seg mot et symbol og vil i liten grad redusere reell kvinneundertrykking

* Forbudet vil i svært liten grad hjelpe på den undertrykking som menn gjennomfører innen islam gjennom sine maktposisjoner og kontrollmekanismer.

* Samlet sett er jeg tvilende til om nytten/gevinsten av et forbud er stor nok til at det bør gjennomføres.

For meg blir disse debattene om niqab og hijab en avsporing i forhold til den reelle kvinneundertrykkingen i muslimske miljøer. En avsporing som sikkert er kjærkommen for undertrykkerne - da slipper de å få søkelyset på seg. Vi bør snart komme videre og sette søkelyset på disse mennene og deres maktstrukturer.

Noen passer sammen og noen passer ikke sammen. Slik er det i familier og slik er det mellom kulturer. Europa har en lang historie der man har holdt månegudens tilbedere ute. På 70-tallet fant noen på at portene skulle åpnes. Det første de som kom fortalte oss var at vi ikke måtte si muhammedaner. Siden har det gått steg for steg. "Integrering" betyr i praksis av pussige forestillinger om klesplagg og kosthold skal innføres hos oss. I tillegg påstås det at kvinner må kontrolleres av menn. Får de det ikke som de vil hevder de at vi lider av fobier eller er rasister. Begynner ikke folk flest å bli lei av dette apeteateret?

Jag tycker det här TED talket är intressant om vad Quranen verkligen säger om hijab.

https://youtu.be/_J5bDhMP9lQ

JEG ER IKKE SINNSYK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jon-Anders Grannes

Jon-Anders Grannes

Det er vel stort sett bare mennesker med kriminell hensikt som dekker sitt ansikt for å bli anonym i det offentlige rom? Jeg syntes det er ugreit at mennesker dekker sine ansikter i det offentlige rom.

Skriv en ny kommentar