Tigging, cheap ticket to Heaven


Foto Erlend Aas/NTB Scanpix

Vi har vært vitne til at nok en gang blir tigging og et eventuelt tiggerforbud et tema i media og dette vekker debatt. Vi er også fullstendig klar over at et forbud ikke løser utfordringer som følge av tigging i byene, ei heller de problemene som fører til at mennesker faktisk velger å forlate deres hjemland for å tigge i andre land.

Samtidig kan vi ikke lukke øynene for de utfordringene vi møter som forsøpling, forlatte «camper», avføring i naturskjønne områder, kriminalitetsbilde og menneskehandel i barmhjertighetens øyeblikk. De fleste mennesker har medlidenhet for mennesker i nød, og ønsker å bidra der de kan. Spørsmålet er bare til hvilken pris. Og om det faktisk hjelper de menneskene, eller om vi kjøper oss plass i himmelen for en tier eller to i koppen.

Dette er kanskje den minst effektive måten å hjelpe på, ved å putte penger i en plastkopp. Det blir sagt at dersom du gir en mann en fisk så har han mat for en dag, men lærer du ham å fiske så har han fisk for resten av livet. Det er etter dette prinsippet vi må bidra. Det beste vi kan gjøre for disse menneskene i nød er å hjelpe der hjelpen trengs mest og det er ikke på gatene i Oslo. Fattigdomsutfordringene man ser i Norge og Europa er et sosialt problem og de sosiale problemene må bekjempes med sosiale verktøy på deres hjemmebane.  Tigging på gatene i Norge er bare symptomene. Selve «svulsten og sykdommen» har rot i hjemlandene deres, og det er der vi må satse stort.

Et annet aspekt ved denne type tigging som foregår i Norge er at det har blitt sammenliknet med annet type arbeid. Disse menneskene er organisert, de har ofte arbeidsgivere, de bruker «arbeidsantrekk», de har faste arbeidstider og fast arbeidssted. De konkurrerer med andre, og de legger strategier for hvordan de skal lykkes best mulig. Kan det da trekkes paralleller til sosial dumping og må det da ikke bekjempes?

Det er tverrpolitisk enighet om at sosial dumping må motarbeides. Og dette bekjempes gjennom reguleringer og forbud. En ville aldri tillate en rumensk eller polsk arbeider å tjene 100 kroner timen, ei heller at arbeidsgiveren finner husrom til dem i en bil eller under en bro. Slikt blir det i Norge slått hardt ned på gjennom lovverket. Og det fordømmes unisont. Hvis det derimot kommer en ufaglært EØS-borger til Norge og tar jobb som tigger til noen hundre kroner dagen, uten å kunne skaffe seg et bosted eller forsørge seg selv, kalles det ikke sosial dumping, og det er ikke forbudt. Det ønsker mange heller å legge til rette for.

Turid Thesen har drevet hjelpearbeid i Romania i over 20 år. Hun kan fortelle fra sin erfaring at hun opplever at tiggerne som kommer til Norge er selve eliten av romfolket. Det er de mest ressurssterke som kommer og de svake sitter igjen i Romania uten mulighet, eller ønske, om å dra for å tigge.

Denne påstanden nyanserer bildet veldig for meg. Det er helt riktig at de som har klart å komme til Norge er blant de ressurssterke i Romania, men da kan jeg tenke meg hvor forferdelig de som egentlig trenger vår hjelp har det. Dermed blir jeg enda mer motivert for å hjelpe dem som trenger det aller mest hjemme i Romania, enn de som faktisk har klart å komme seg hit.

Æsæl Manouchehri
LIM- Likestilling, Integrering og Mangfold

9 kommentarer

ola

19.04.2017 kl.12:07

Til Æsæl Manouchehri,

Hvem skal betale denne satsingen?

Mener du at det er Norges ansvar å hjelpe?

Romania er ikke det eneste landet som trenger penger, skal vi gi penger til alle land med fattigdomsproblem?

Hva med å la de som bryr seg bruke sine egne penger?

Har en sterk følelse av at du jobber i det offentlige.

ingrid

19.04.2017 kl.12:14

ÆSÆL, jeg ble veldig skuffet over innlegget ditt, ellers

har du skrevet flere bra saker, men denne, beklager,

du høres like naiv ut som norske Skei Grande osv.

Så du ikke på NRK ?? Veldig synd, jeg som trodde du

forsto problemene ? Ser ikke slik ut.

Skeptisk

19.04.2017 kl.12:35

Vel..

Nå har jo flere land faktisk bidratt med penger øremerket romfolket, og fint lite ble gjort for dem. Så hjelpe dem der de er...jeg vet da søren... Tror du forøvrig en stor del av dem holder seg der når de vet de kan tjene millioner på narko, prostitusjon, tyverier, svindel i andre land? Ingen land gir dem sånne beløp rett i lomma, vet du.Tiggingen er et skalkeskjul for mange av dem. Ikke alle..noen er nok ærlige tiggere og kun det. Men vi klarer neppe å skilne dem fra hverandre. Mens politikerne har kranglet om tiggeforbud eller ei og en del av dem spilt snille og empatiske, har det bygget seg opp rene mafiaen blant "tiggerne". Vet ikke om det var så smart å la dem få tigge, jeg.

Jeg føler meg ikke slem som ikke gir til tiggerne. Dvs..jeg ga et par ganger til en gammel nordmann som var kronisk beruset og kronisk blid. Hele byen kjente til ham. Men han er ikke i live lenger. Tiggere fra Romania har vi her også, men jeg gir ikke. Det har intet med diskriminering å gjøre..jeg bare stoler ikke på dem.

Per Einar Svendsen

19.04.2017 kl.12:41

Du er velkommen til å gi penger, eller dra nedover selv å gjøre en innsats. Du må bare ikke forvente at jeg skal gå ned enda mer i trygd fordi Norge skal redde verden.

Røy

19.04.2017 kl.13:56

Heilt forferdeleg, vettu, kossen te og med NRK har gitt itte for rasisme i detta Brennpunkt-programmet. Og nå ska me liksom begynna å straffa dessa stakkarane så komme frå fattegdommen i Romania for å tena nokre pengar på oss på dei måtane dei kan? Det kan me'kje gjør. Dei e jo barra fattege, stakkarslege romfolk så me må ha full forståing for, me må respektera dei flotte fargerike skikkane og tradisjonane deira, ôg dei så styra forholdet te andre familiemedlemmar. Det e trass alt me i Vesten så har skulda, det e våre verdiar så har korrumpert dei med dekadensen vår, dei hadde det jo mykje betre under kommunismen. Så me kan barra skulda på oss sjøl og den menneskjefientlege kapitalistiske økonomien vår, vettu. Og ska me finna ein løysing så kan det verfall'kje vær å forby dei å tigga. Einaste så kan fungera e strengare handheving av sexkjøpslova sånn at me ikkje ska kjøpa seksuelle tenestor av dei og øydelegga liva deira med det, samt å dela ut meir pengar te dei frå NAV så det ikkje ska vær naudsynt for dei å fornedra seg sjøl med å holda på så dei gjør, det vil'kje barra vær lurt, det vil vær kjempelurt!

kjell

19.04.2017 kl.14:08

hei,,, du sier så fint at ... Gi en mann en fisk og han har mat for en dag... lær han å fiske så har han mat resten av livet... Det er jo nettopp det naive Nordmenn gjør hver dag,, de gir penger,, da har han jo lært å fiske..

Jon-Anders Grannes

20.04.2017 kl.10:13

Hvis de bruker penger får å komme til Norge og tigge her så har de penger og får ingenting i fra meg. Så lenge folk er så naive at de gir til tiggere så har vel tiggerene liten motivasjon til å gjøre annet og produktivt?

OleR

20.04.2017 kl.13:07

I prinsippet har du mye rett i det du sier.

Men, den kriminaliteten som ble avdekket i dokumentaren på NRK, og som alle som beveger seg i Bergen sentrum har observert og visst om å mange år dreier seg lite som sosial nød som kan avhjelpes med sosiale ordninger.

Dette er grådighet satt i system, der tiggingen bare er et røykteppe for utstrakt hard kriminalitet.

Om det hjelper å forby tigging? Neppe. Jeg tror ikke det nødvendigvis er veien å gå. Det kan skape ny og annen kriminalitet gjennom at de som faktisk ER berettigede tiggere begår "simpel" kriminalitet for å overleve.

Om det hjelper å bidra til sosiale vilkår? Nei ikke for denne gruppen som er portrettert her, de er ute etter noe helt annet enn overlevelse og har penger mer enn folk flest.

Martin Enersen

20.04.2017 kl.14:02

For et forferdelig innlegg ? Hvordan kan du sammenligne sosial dumping med tigging. Tigging er ikke noe arbeid, tror ikke det er så innmari gøy å stå der å tigge. Ordvalget ditt med svulst og sykdommen, samt arbeidsantrekk er skremmende å lese. Det er jo vår egen feil at rumenerne kommer hit, hadde ikke Ola Nordmann gitt en eneste krone så hadde de ikke vært her. Tror vi får begynne der, så må du tenke deg om neste gang du skriver slike nedverdigende innlegg om andre mennesker.

Skriv en ny kommentar

hits