Den usynlige borgerkrigen

Us or them, opposite signs
Licensed from: stevanovicigor / yayimages.com

Jeg har lenge observert de steile frontene i det offentlige ordskifte mellom ytterliggående grupper på begge sider med den tause majoriteten i midten. Etter mitt syn har dette utviklet seg til å bli en usynlig borgerkrig.

Jeg måtte slå opp definisjonen borgerkrig for å få bekreftet mitt syn og teori, for så videre å gjør meg noen tanker på hvordan vi kan komme oss ut av denne borgerkrigen og ta plattformen for det offentlige ordskifte tilbake.

Man kan si at en borgerkrig er en indre krig i en nasjon og stat, mellom landets innbyggere. Både minoriteter og majoriteten er en del av denne innbyggermassen. Selv om disse ytterliggående gruppene ikke er i besittelse av en del av det nasjonale territoriet og gruppen i opprør ikke nødvendigvis har en erkjent krigførende posisjon slik tradisjonelle borgerkriger foregår, ser man allikevel konturen av en intern uro og verbal krig mellom innbyggerne. En borgerkrig forstås gjerne i henhold til fire kategorier.

  • Etniske konfliktlinjer, hvor konflikten utarter seg mellom folkegrupper, definert i et spenn mellom avstamning, opphavsmyter og identitet.
  • Økonomiske konfliktlinjer, hvor konfliktmarkøren i fortellingen om krigen ofte knytter seg til nødvendige ressurser som vann, energi, mat og territorium, med videre forbindelser, foruten klasseskiller.
  • Religiøse konfliktlinjer, hvor konflikten ses i lys av sivilisasjonsdannende identiteter som i visse tilfeller framstår uforsonlige.
  • Ideologiske konfliktlinjer, hvor konflikten forsøkes ses i lys av de teoretiske overbyggene beslutningstakere har å støtte seg til.


Man kan kategorisere det slik at de etniske konfliktene handler ikke om en spesifikk etnisitet men, utfra debatten oppfattes det slik at det er nordmenn mot resten, der vi ser at det allerede er skapt et ?vi mot dem? holdning og dette er i ferd med å bli normalisert. Noe som ikke er representativt for majoriteten av Norges befolkning.

Det samme oppleves når man snakker om religion, Islam er blitt alles felles fiende og en trussel mot nasjonen. Man kan utvide denne kategorien og tilføye vestlig ideologi og kultur mot kultur og verdier fra Midtøsten. Og holdningene blir fremstilt som om at disse nye kulturelle innslagene som kommer med våre nye landsmenn er en trussel mot den vestlige kulturarv. Slik jeg oppfatter det ser de fleste på disse nye innslagene som en berikelse av en allerede eksisterende vestlig kultur.

Dermed per definisjon, kanskje ikke rettslig, men dog så ser vi etter mitt syn symptomer på en form for usynlig borgerkrig. Heldigvis er vi ikke kommet så langt at man har sett mange voldelige reaksjoner på bakgrunn av disse uenighetene, men det er et tidsspørsmål når man ser til Sverige. Når man ser at disse ytterliggående gruppene fortsetter å rekruttere og spille på disse holdningene og befolkningens frykt.

La meg ikke fremstille dette som en rosenrød fortelling, det er mange ting som følger med andre kulturer og religioner som ikke er bra og forenlig med det som er akseptert i Norge, og de må bekjempes på det hardeste. Jeg nevner bare eksempelvis tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, sosial kontroll osv. Men dette er ikke representativt for hele denne massen og hva de står for. Vi må ta disse problemstillingen på alvor, uten å stigmatisere og tillate en endring i befolkningens grunnleggende holdninger i en fiendtlig retning.

Jeg opplever at løsningen ligger i den store tause majoriteten, disse ytterliggående gruppene har fått for stor makt og plattform til å definere klimaet i Norge på bekostning av vår taushet og likegyldige holdning. Majoriteten er stort sett enige om forholdene og anser både minoriteter og majoriteten som en del av innbyggertallet. De fleste innser at uten begge, både minoritetene og majoriteten hadde ikke Norge fungert.

Mens disse to ytterliggående gruppene ønsker ikke å akseptere dette forente synet og trekker i hver sin retning for å skape polarisering og parallell samfunn. Den ene gruppen spiller på frykt og redsel for det ukjente, mens den andre tar rollen som offer og stiller særkrav og krever særbehandling.

Composite image of silhouettes shaking hands
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

I have a dream!!!!

Når vi som majoritet ser dette, hvordan kan det ha seg at vi sitter stille og lar dette skje? Med vår taushet legitimerer vi disse holdningene og bevegelsene. Vi gir disse gruppene definisjonsmakten og lar dem definere vårt syn på samfunnet som ikke samsvarer med realiteten.

Vi må våge å forene oss offentlig, muslimer, sekulære og eks muslimer, folk fra alle nasjoner og farger, ta et oppgjør med disse kreftene og vise at vi ikke aksepterer særkrav eller forskjellsbehandling av innbyggerne. Vi har ett sett med leveregler som er lik for alle, uavhengig av om du hører til majoriteten eller en minoritet, forankret i likhetsprinsippet.

Men vi må å påpeke ukultur hos minoritetene som ikke forenes med de felles levereglene vi har og samtidig våge å påpeke nordmenns kalde holdning og syn på innvandrere som ikke er forenlig med den hjertevarme nasjonen vi ønsker å være.

Dette må vi gjøre uten at man blir stemplet som rasist eller islamist. Hvis flere fra den tause majoritet hadde gjort dette, så hadde rammene for vårt samfunn blitt klarere og vi kunne møtt disse ytterliggående gruppene med en bred front bestående- og representert av hele våres innbyggermasse, med alle dens farger, religioner, etnisiteter og kjønn. Kun ved å fremstå forent kan vi ødelegge fotfeste til disse gruppene og skape harmoni i samfunnet.

 

Æsæl Manouchehri
Generalsekretær
Likestilling, integrering og mangfold (LIM)

72 kommentarer

Judas Iscaroit

25.07.2017 kl.13:19

Dette var bare svada, men det kan man forvente av noen som tror på den feilslåtte multikulturen.

Det som er viktig er å kaste ut alt som vi ikke har behov for. Det vil si alt som kan defineres som multikultur og globalismen.

Man er ikke i "borgerkrig". Det er et forsøk å kaste ut alle disse ulovlige økonomiske migrantene. Fordi de som ikke er ønsket er ikke borgere i landet.

mona

25.07.2017 kl.14:18

Jeg mener at muslimer aldri vil integrere seg.

Koranen lar dem ikke. Så denne multikulturelle drømmen

forblir bare en drøm. Det blir bare verre.

jeg mener at alle de som har kommet hit uten å bli

forfulgt, ikke har noe her å gjøre. De vil bare ha

penger uten å gjøre noe. Muslimer passer best i muslimske land. De tilpasser seg ikke, de forlanger jo

at VI må tilpasse oss dem. De bare krever, hvordan

kan man bo sammen på denne måten. De hater oss jo.

Nei, denne bloggen er ikke realistisk på noen måte.

Morten Archer

25.07.2017 kl.14:48

Er du sikker på at DU ikke hadde vært den som ble sendt ut Judas, hvis vi, majoriteten av Norges befolkning, skulle finne på å kaste ut alt vi ikke har bruk for?

Judas Iscaroit

25.07.2017 kl.15:02

Morten: La oss ta en oppsummering på multikulturen. Det er svindel, vold, ran, kvinneundertrykking, voldtekt, slaveri, pedofili, kidnapping og terror, for å nevne noen få punkter som skyldes multikulturen.

Se bare på det kaos som finnes i Sverige. For det meste sensurert av norsk media. Fordi hvis det hadde blitt dokumentert, ville media ikke klart å dekke over den multikulturelle bløffen.

arne

25.07.2017 kl.20:18

"Jeg mener de flste ser på muslimer som en berikelse!"

Nei,det er en myte,nordmenn flest er dritt lei denne kulturen og all faenskapen den fører med seg.....

Dipper

25.07.2017 kl.20:28

Mulla Støre elsker denne dritt kulturen som følger med muslimsk innvandring, og vil sørge for å få sine muslimske partivenner inn på tinget. Hvem er det som blir beriket? det er alle snyltere som hater Norge og elsker NAV. En stemme på venstre siden ved høstens valg, bidrar til å dra oss slitere an etnisk norske som bidrar med våre skattepenger hver dag lenger ned i denne dritten.

Olaus Trøgheim

25.07.2017 kl.20:39

I Sverige nærmer den tause majoriteten seg nærmere 30% i valg.

Ola

25.07.2017 kl.20:39

Norge for nordmenn. Det finne norsk olje, norsk fisk, norsk skog, norsk TV, og norske innvandrere, mend det gjør dem ikke til Nordmenn. Hvis en nordmann bor i Kina, blir han fremdeles ikke en kineser. Dere er bare her på besøk. så lenge det varer.

Lars B

25.07.2017 kl.21:03

Hei Æsæl. Tror ikke på noen "usynlig borgerkrig". Folk flest er rett og slett drittlei all møkka som multikulturen fører med seg, alt fra vold og voldtekter til økonomisk kriminalitet og trygdesvindel. Har ingen tro på at multikultur noengang vil fungere. Multietnisitet med monokultur kan la seg gjøre, men multikultur?! Jeg tror at for å få et land til å fungere må de fleste ha samme verdier. Dersom en eller flere av gruppene som flytter inn dette landet har tro på at f.eks. religion står over de grunnverdiene landet er bygget på passer de ikke inn og vil ikke være villig til å integrere seg. De burde strengt tatt finne seg et land der slike religiøse verdier ligger til grunn og dermed leve sitt liv slik de ønsker sammen med likesinnede.

KetilKlungrelid

25.07.2017 kl.21:05

- Det var da svært så mye hår du trengte å vise... var det en fyr jeg kjenner som sa da hen leste dette. Og han er ingen venn av meg.

25.07.2017 kl.21:07

Beklager, men har man Muhammed som forbilde blir du ikke respektert av nordmenn. Vi liker ikke pedofile drapsmenn og respekterer ikke de som hyller svinet . Learn to live with it, will never change .

Kamran

25.07.2017 kl.21:08

TIL ALLE NETT SYTERE.

BLA BLA BLA.Jeg mener å du mener osv. Møkka folk kommer i alle farger å fasonger!Morsomte å lese om alles meninger om det ene og det andre... NÅR sannheten er at DU selv mest sannsynlig ikke bidrar en dritt i positiv retning til det samfunnet du påberoper deg/ dere eierskap til. Verden har problemer og Norge er en del av verden..å Du er en stor del av problemet.Norge er et fantastisk land!! Og det kommer til å forbli et fantastisk land i all fremtid. DU ER BARE EN UBETYDLIG KVISE PÅ SAMFUNETS RUMPE ( enten du liker det eller ikke).Natta pus <3 håper du snubler i hestemøk å drukner i drømme land! Kansje du våkner opp morgen etter å reflekterer over hvor godt livet egentlig er og hvor privilegert du er som våkner i en seng i Norge:-)

Bak skyene er himmelen alltid blå.

svein andersen

25.07.2017 kl.21:11

Samkvem med muslimer er umulig. De har en ideologi som vil rive i stykker NORGE og vår kultur. Enn så lenge er de forholdsvis svake. Med økende antall vil dette endre seg dramatisk. Resultatet blir lignende konflikter som der de kommer fra. Med islam som sin grunnleggende ideologi og strategi, vil de rive oss i stykker og innføre islam, sharia etc. Jeg har alltid vært i mot kristen misjonering i andre land. Jeg har alltid fordømt dette. La andre land få fortsette med sin egen kultur på godt og ondt uten at vi blander oss i deres levesett. Det samme forlanger jeg av dem også. Muslimer - hold dere borte fra Norge. Og de få som får komme pga personlig forfølgelse og reell fare for sitt eget liv, han eller hun må assimilere seg og leve her i samsvar med vår norske sekulære kultur. Noe annet aksepteres ikke.

Lekeland

25.07.2017 kl.21:18

Morten Archer:

Nei, jeg tror ikke Judas ville være den som ble sendt ut. Flere enn du åpenbart tror er tilhengere av strenge innvandringsrutiner.

Mange tør dog ikke ytre dette fritt fordi man for ofte blir parert med å være rasist (for øvrig det eneste motargumentet mange har)! Videre innser mange ikke hva de ønsker før det er for sent (fått konsekvenser for de).

Videre har altfor mange misforstått denne formen mange oss argumenterer for. De som flykter og har krav på beskyttelse skal få det - det er ikke det saken dreier seg om. Men i migrasjonsstrømmen følger en overvekt av mennesker med helt andre motiver. Myndighetene klarer ikke kontrollere og/eller sile og returnere de som da ikke er berettighet beskyttelse.

Således blir altfor mange værende i Norge og belaster samfunnet uberettiget økonomisk. Disse midlene kunne vært brukt til å hjelpe de som ikke har ressurser til å komme seg ut av katastrofeområdene gjennom nærhjelp. Kanskje de som trenger mest hjelp i sammenhengen.

Uansett, altfor mange - inklusive deg Morten - virker naiv til problemstillingen, spesielt politikere. Dermed blir saken ikke håndtert med de følger det har.

harald

25.07.2017 kl.21:19

Vi er helt klart på vei mot borgerkrig, og det har ALT med islam å gjøre

Olav den Uendelige

25.07.2017 kl.21:24

Europeisk borgerkrig mellom innvandrere og etniske borgere er antakeligvis rundt hjørnet. Kanskje innen fem år.

svein andersen

25.07.2017 kl.21:24

Er det bl a dette norske muslimelskere vil innføre i NORGE - http://www.nettavisen.no/nyheter/celine-dookhran-%2819%29-drept-patalemyndighetene-mener-det-dreier-seg-om-resdrap/3423358903.html

Dette er terror mot kvinnner i islams navn.

Pål

25.07.2017 kl.21:25

Syns du blir misforstått i noen av kommentarene over.

Usynlig borgerkrig er egentlig en god beskrivelse.

Multikunturell samkvem trur eg er umulig.

Noen kulturer( stammer ) går saman, men enslig svale gjør ingen sommar.

Jan

25.07.2017 kl.21:37

Jeg ser lite multikultur, men derimot ser jeg to kulturer.

Scott Johansen

25.07.2017 kl.21:45

Denne artikkelen om situasjonen i Tyskland, et av EU`s viktigste land er svært beskrivende for dagens situasjon. Som det står i denne saken; «Hva skal Tyskland gjøre med an tilstrømning av ikke-integrasjonsvillige mennesker? som avviser vårt levevis, vår kultur, vår rettsstat og vårt demokrati,»

https://steigan.no/2017/07/25/tyske-sosialdemokrater-tyskland-kan-ikke-gjenta-flyktningpolitikken-fra-2015/

25.07.2017 kl.21:59

Etniske konflikter: Norge hadde for noen år siden en etnisk befolkning som deltok og fortsatt deltar i det norske samfunnet. De fremmede som nå har kommet har ingen interesse i å delta i dette samfunnet, men ønsker kun og forbruke de goder som vi etniske nordmenn har arbeidet og kjempet for.

De fremmede har et kvinnesyn som tilsynelatende gir de rett til å trakassere norske kvinner for deres oppførsel og bekledning i det offentlige rom.

Konflikt.

Økonomiske konflikter:

Norge har en økonomi der alle er med og betaler. De fremmede er kun en økonomisk belastning som må betales av e norske skattebetalere.

Religiøse konflikter:

De fremmede har drasset med seg en terrorideologi som kalles islam. Denne ideologiens agenda strider mot alt som gjelder norsk syn på ytringsfrihet, kvinnediskriminering, religionsfrihet og menneskerettigheter.

25.07.2017 kl.22:11

Æsæl, i stedet for å skrive en blogg som stort sett leses av etniske nordmenn, burde du jobbe iherdig for å forandre dine meningsfellers/muslimers integrering i det norske samfunnet.

Det haster.

Mitt inntrykk er at dere blir mer og mer uønsket og at tiden i Norge holder på å renne ut for de fremmede muslimske inntrengerene.

Dharmasena

25.07.2017 kl.22:17

@Olav den Uendelige

Du mener da en rase krig? den vil nok eskalere seg utenriks da er det nok hvite som vio slite når de havner i direkte krig mot Jøder og ikke-hvite. Tyskerne måtte lære det den harde veien.

Bare lurer

25.07.2017 kl.22:24

Aldri før har det vært registrert så mye uønsket pukkellaks i Norge som nå. Norsk institutt for naturforskning har de siste ukene fått inn minst 300 meldinger om den fremmede - og potensielt svært skadelige - laksen i norske farvann. Den er en stillehavsfisk, og er svartelistet fordi den kan fortrenge arter som befinner seg i norske farvann fra før. Den er observert praktisk talt over hele norskekysten. Naturforskningsinstituttet oppfordrer alle som ser laksen til å ta kontakt, melder VG.

Så var det dette med muslimer...

Knut

25.07.2017 kl.22:45

Det er Europas ledere som står bak og vil ha denne folkeforflytningen med arabere og afrikanere. Generaler i Italia sier de enkelt kunne stoppet dette hvis viljen var der.

Europas ledere har blod på hendene sine og de ødelegger landet vårt for alltid. Hva vil deres egne familier syntes om de og ikke om men når vil de bli stilt for krigsrett. Våre folkevalgte har sveket folket sitt så til de grader,

Hvorfor er det så om og gjøre at alle disse skal bli statsborgere så fort som mulig hvis det bare hadde vært snakk om og hjelpe forfulgte flyktninger.

Olav Hardbalne

25.07.2017 kl.23:17

Borgerkrig kommer og den dagen bør landssvikere feminister og venstresiden frykte, for den blir nådeløs mot de som forsøker å ødelegge vårt land og vår kultur.

Men vi er ikke alene, hele Vest Europa vil handle nådeløst mot svikerne.

Martin A. Engeset

25.07.2017 kl.23:36

Koranen har langt over 900 punkt der ikkje-muhammedanarar er nemnt - stort sett dårlege folk som fortener å bli undertrykte eller verre. Inhumanisering, demonisering. Den har 950+ punkt som nemner muhammedanarar - flotte og krigerske folk med rett og plikt til å nedkjempa alle ikkje-muhammedamarar + rett til å stela/røva, slaveta og valdta - faktisk plikt til å stela/røva og ta slavar ved raid og annan ufred, då Allah/Islam skal ha 20% av utbyttet iflg. Koranen. Grunnlag for hovmot og forakt for "Untermench". Den har 300+ punkt som glorifiserar bruk av vald og undertrykking av ikkje-muhammedanarar, og like mange som oppmoar til eller krev det same (Verses of War in the Quran, Amazon).

Litt av ein kultur for oss å bli fornya av. Og litt av ein "Fredens Religion".'

Verre: Koranen inneheld utrulege 1750+ faktafeil, 350+ andre ikkje-religiøse feil, 300+ sjølvmotseiingar, etc. (www.1000mistakes.com), ingen allvetande gud gjer så mange feil i si heilage bok, så det er ikkje sant at Koranen er diktert av ein gud. Altså må den vera dikta opp av andre (Muhammed?) = Islam er ein oppditkta religion (det finnest fleire prov for dette, men alle feila i Koranen er det lettaste å sjå og å dokumentera).

Så har vi lovleg uærlegdom - "lovleg løgn", "lovleg halvsanning", "lovleg late som/omgåing", "lovleg bedraging", og ikkje minst lovleg misbruk og brot av ord og sjølv eidar (fx. vers 2/225, 5/89, 16/91, 66/2).

Vi skal altså underkasta oss ein krigs- og undertrykkingsreligion, med ei moralkode som i alle fall delvis høyrer heime i organisert kriminalitet og brutale despotstyre - hugs td. at IS, Boko Haram, etc. lever nøyaktig etter Koranen sine ord - særleg orda frå Medina.

Dette er fakta som bør koma tydeleg fram i all relevant debatt.

Svein

25.07.2017 kl.23:39

Kjenner jeg er rimelig lei av å stadig belæres om 'nordmenns kalde holdninger og syn på innvandrere'. Norge er et land hvor innvandrere får utrolig mye lagt til rette sammenliknet med andre land. Vi har kanskje ikke verdens mest åpne og varme kultur for de som kommer utenifra og vi har kanskje en forventning om at innvandrere skal tilpasse seg, men jeg vil påstå at for de som er villige til å lære seg vårt språk og bli kjent med vår kultur, så belønnes dette med inkludering og aksept. Av alle de innvandrere jeg kjenner til, er det bare muslimer som ikke greier dette. Og grunnen er nettopp at de feiler på det elementære, nemlig språk og kultur. Muslimer holder fast ved at de skal skille seg ut negativt i form av segregering fra majoriteten på alle sosiale arenaer og derved avviser norsk kultur. I jobbsammenheng fungerer alt greit så lenge det er snakk om det faglige, men beveger man seg utenfor dette, tar det ikke lang til før man møter på problemer enten det gjelder samtaletemaer eller mat. Privat i forbindelse med unger og fritidsaktiviteter, ser jeg hvordan jenter holdes vekke og hvordan foreldre ofte uteblir fra dugnad. Foruten jobb, er vel idrett og organisasjonsliv de viktigste sosiale arenaer blandt nordmenn, og velger man å ikke delta her, gir man avkall på mange muligheter i det norske samfunnet. Opprettelse av egne idrettslag eller egne grupper for muslimer i eksisterende foreninger, er direkte integrasjonshemmende.

Judas Iscaroit

25.07.2017 kl.23:42

Sjekk denne videosnutt. Hør nøye etter hva Jordan Peterson advarer om. Det virker ikke som de gale venstreradikale forstår hva som blir sagt.

https://www.youtube.com/watch?v=EW0FNmtu-BY

Martin

25.07.2017 kl.23:52

Æsæl, beundringsverdig av deg å skrive et innlegg her og prøve å i gang en debatt og noen refleksjoner :-)

Bare de tøffeste sofasliterne som skriker borgerkrig og landssvikere, og det kommer de nok til å gjøre en stund til.

Har absolutt ikke noe imot mennesker med en annen hudfarge, men må innrømme at jeg sliter med å se hvordan muslimer skal kunne praktisere islam i Norge på en såkalt rettskaffen måte. Jeg er ikke kjent med land der islam er den regjerende religionen hvor jeg ville bodd..

Menig Mirakel

26.07.2017 kl.00:04

"De fleste innser at uten begge, både minoritetene og majoriteten hadde ikke Norge fungert."

Du tror på en løgn. Selvsagt hadde Norge fungert uten innvandrere. Fungerte ikke Norge før i tiden? Fungerer ikke de få stedene i landet som ikke har innvandrere?

De stedene som derimot fungerer dårligere enn før er nettopp innvandrertette steder. Innvandrere jobber ikke, de går trygd. Noen jobber ja, men de fleste har oppnådd det de kom hit for - gratis penger uten å jobbe, gratis bolig og gratis velferd.

Overfallsvoldtekter har skutt i været på grunn av innvandring. Narkotikaforbrytelser har økt på grunn av innvandring. Det er lettere enn noen gang å få tak i narko på grunn av innvandring. De som selger narko er innvandrere, se på Oslo.

Svindel av NAV har økt pga. innvandring. Blind vold har økt og innvandrere opptrer som pøbel mot politiet og vektere. Trygdeutgiftene har eksplodert på grunn av innvandrere med masse barn og flere på vei. I min by er 9 av 10 barnevogner ført av innvandrere med hijab.

Innvandrerne har ingen respekt for oss og landet vårt overhodet. Lovene våre pisser de på og ler av. De har overtatt bydeler og gjort dem til sine områder, akkurat som det startet i Sverige. Vi ser jo hvordan det går.

På grunn av innvandring har vi et konfliktnivå vi har aldri har sett før i nyere tid. Og det er ikke vår skyld. Det er ikke vi som er årsaken til konfliktene. Det er innvandrerne.

De som jobber er arbeidsinnvandrere. De kan ikke settes i samme bås som migrantene, men mange gjør det, du også.

Innvandring koster enorme summer og er ikke og blir aldri lønnsom. Tvert imot vil kostnadene skyte i været i årene som kommer.

Innvandring er et onde for landet vårt. Det beste er å stanse alle ved grensen, sende dem tilbake dit de kommer og systematisk sende tilbake alle parasittene som allerede er her. De er det mange av. 'Parasitter' ja ... jeg tilltater meg å kalle dem det. Ordboka gir meg rett til å gjøre det - de snylter på oss, suger på våre ressurser og utnytter oss.

Nei, Norge går ikke under uten innvandring. Det er bare trist at noen virkelig tror det. Norge var et mye bedre land før innvandrerne kom. Vi hadde det bedre da, vi var tryggere. Nå er det skummelt for jenter å gå ut i det hele tatt. Se deg rundt på Karl Johan. Sett deg på en kafe og observer hva innvandrere gjør med jenter, hvilken total mangel på respekt de har, hvor ekkel de er.

Norge er snart ikke til å kjenne igjen. Mitt trygge land har blitt utrygt på grunn av våre nye såkalte landsmenn. Landet blir aldri det samme igjen. Det sørger innvandrerne for. Og verre blir det. Bare vent og se.

Myllarguten

26.07.2017 kl.00:10

Her var *heldigvis* mange gode innspill til en heller villfaren drøm, i beste fall.

Takk Iscaroit, mona, arne osv. for at dere gidder å svare på det svimlende føleriet til Æsel.

Æsel: Så gå i gang og foren deg du, i Oslo en kveld, med utslått hår og bluse som avbildet. Har du 'pipe' igjen etter et møte med en mørk berikelsesgjeng - så har den garantert en annen lyd. Om noen i det hele tatt.

Ludia

26.07.2017 kl.00:36

Det er statistisk og historisk bevist at multikulturalisme ALDRI har fungert. Det er ikke ett eneste sted i verden det fungerer,selv ikke i usa. Multikulturalisme fungerer i små tall,HVIS de som immigranter klarer å tilpasse seg landets kultur og sosiale normer. Det er selvfølgelig de som har klart det,og de trengs det å gi skryt til. Men slik norge holder på nå er livsfarlig,det er forskjell på å slippe inn folk med forståelse av kultur og sosiale normer og vil holde eventuelle religiøse intresser PRIVAT,enn folk som er IMOT og hater vesten og dens kultur og intresser...det er det nødt til å bli krøll av.. Sverige er tapt,men vi vikinger har fortsatt BERSERK i oss,vi begynner å gå tom for tolmodighet.

26.07.2017 kl.01:01

@Dharmasena

Ikke noen rasekrig, men mellom Europere og muslimer. Muslimer har ingen spesiell etnisitet. Dette er ikke noe jeg håper på, men frykter vil bli realitet. Hadde bare muslimer vært litt mer interessert i å assimilere seg.

26.07.2017 kl.01:04

Om noen dager skal jeg være med min datter på Norwaycup. Vi skal bo på en skole i en bydel med stor innvadrertetthet. Vi voksne og jentene på laget har fått klare restriksjoner om vår bevegelsesfrihet og oppførsel under oppholdet. Ungdomsgjenger av arabisk eller afrikansk opprinnelse må unngås hvis mulig. Voksne afrikanske menn må unngås hvis mulig. ALDRI gå utenfor skoleområdet alene, men til nød sammen med hele laget. Som min datter spurte: Hvorfor kan jeg ikke få gå i fred i mitt eget land?

Jeg kan legge til: Hva har hun gjort mot disse fremmede som gjør at hun skal føle seg utrygg?

Olav den Uendelige

26.07.2017 kl.01:10

@Dharmasena

Kommentaren over postet av Olav den Uendelige.

Ikke noen rasekrig, men mellom Europere og muslimer. Dette er ikke noe jeg håper på, men frykter vil bli realitet.

Småskeptisk

26.07.2017 kl.01:53

Av og til har tanken slått meg; at sharialover for muslimer ville sende veldig mange flere på NAV...uten hender fordi de er kappet av pga tyveri, etc. Andre ville blitt avlivet pga sine kriminelle handlinger. Og kvinner ville arve halvparten av det menn gjør....det hadde vi før i tiden her også. For da skulle mannen forsørge, kvinner bli forsørget... Nok et bevis på at islam ligger langt etter. Og da kan vi ikke leve sammensveiset, kun parallelt. Kvinner skal ikke behandles slik de fleste blir innenfor en fanatisk religion.

Du må gjerne drømme, men det er skjedd for mange negative endringer blant muslimer. De er blitt for mange her, tror jeg. Og alle vil ha makt over andre, leker moralpoliti som prestene gjorde her for 200 år siden. Før ( 1970-80årene) var det ikke hijab på pakistanske kvinner her i byen, kun et tynt , fargerikt chiffonsjal eller intet,- nå bruker flere og flere hijab. Jeg tar det som et politisk signal. Til oss "vantro". Ja, det er blitt "oss og dem," men det er ikke min skyld. :)

Realisten

26.07.2017 kl.07:02

Gi meg ett eksempel fra historien, på at den tause, fredelige majoriteten betyr noe som helst! Det er og blir ekstremistene, eller de bokstavtro som man gjerne må kalle dem, som betyr noe. En glitrende tale om temaet:

https://m.youtube.com/watch?v=_Z_RAbOJcu0

Skeptisk

26.07.2017 kl.07:26

Islam er den mest fiendtlige ideologi forkledd som religion som finnes, absolutt ingen over og ingen ved siden av. Dessuten er Islam rasistisk og sexistisk, men av en eller annen grunn så går de feige feministiske LUSENE til angrep mot VESTLIGE menn!!

Da får kvinner som de sår; når Islam gjør seg gjeldende så kan kvinnfolk GLEMME alt som de har TILRANET seg de siste 100 årene!!

Audun Berg

26.07.2017 kl.07:41

Her var det ikke mye sympati å hente Æsæl. Du ser hvor landet ligger så ta lærdom av det og slutt å kalle deg muslim og fremme denne krigsfilosofien. Islam er ikke noen løsning på et bedre liv eller på fredelig sameksistens. Det er garantert en grunn til konflikter og krig. Og konfliktene øker over alt hvor muslimene kommer. Det er ingen skam å snu i tide. Sier de i fjellvettreglene. Så snu før det er for sent. Søppelet islam har vi ikke bruk for her. Ingen andre steder heller. Men budskapet til islamistene er at vennligst reis til et land der de sverger til islam isteden for å komme til Norge. Reis før dere blir kastet ut med makt. Det kan skje før dere aner det om dere ikke vil tilpasse dere til norske lover og regler.

Ola nordmann

26.07.2017 kl.08:00

Gleder meg virkelig til den dagen deportering av Innvandrere starter for fullt. Bare en etnisk nordmann kan forstå hvor hvor lite ønsket dere er her og husk vi ble aldri spurt om å ta inn innvandrere. Hadde det vært en folkeavstemming hadde aldri innvandring som i dag blitt godtatt.

Dharmasena

26.07.2017 kl.08:01

Olav den Uendelige

Dette vil automatisk snu seg til en raseorientert konfikt da mørhudete generellt er annerkjent Muslimer. Finnes nok av Europeere som er Muslimer i balkan.

GJ

26.07.2017 kl.08:31

Det som er ekstremt viktig er at det ikke er snakk om rasisme. Det kommer mennesker fra Thailand som blir godt integrert, samme fra Vietnam, fra Sør-Amerika, og fra flere afrikanske land. Fellesnevneren er at disse ikke er muslimer. Det kommer hvite mennesker fra land i europa til norge, som ikke i det hele tatt vil integrere seg. Det kommer også folk fra Asia og andre land som ikke vil integrere seg. Det er kun ÉN religion som ikke fungerer her, totalt uavhengig av hudfarge/rase, mens de andre fungerer helt fint. Sihker fungerer utmerket, buddhister funker, stort sett alt fungerer, untatt den ene. Totalt uavhenig av rase. Så ikke dra rasismekortet når folk sier muslimer ikke passer inn i Norge.

Judas Iscaroit

26.07.2017 kl.08:51

Til de som tenker å sende sine barn til f.eks. Norwaycup, musikkfestivaler eller annet. Krev at ikke-etniske norske skal holde seg unna.

Fant denne "multikulturelle berikelsen" som skjedde på Moldejazz.

https://www.facebook.com/tina.orvik?hc_ref=ARSBLcRiPu6LdM40lK39ttaqisG6vak2wsYSU3In7_881YTGLTYbEHWwK2HyiTujPbc

Å stole på disse er kun galskap

Bjöd hem flyktingbarn ? då våldtogs 14-åriga dottern

http://www.friatider.se/bj-d-hem-flyktingbarn-d-v-ldtogs-14-riga-dottern

Hva gjøre Norsk media? Dekker over slike saker. Fordi det er så veldig synd på disse voldtektsmennene.

La oss høre på moderate muslimer ytrer seg

Somali Muslim In Minnesota Just Went On T.V. To Say They Can Kill Anyone They Want

https://youtu.be/PfmywzjdtRM

Så er det vi som må forstå og være inkluderende?

Ingebjørg

26.07.2017 kl.09:26

Helt enig og godt skrevet.Vi må bygge på det som forener, det vi har felles og vil bevare og bygge videre på. Dersom man kan sin historie, så kjenner man igjen ukulturen og grunnlaget for den - og den er skremmende lik, fra land til land. Som mennesker er vi i grunnen ganske like, men kulturen gir oss ulike referanser og meninger.

Morten Archer

26.07.2017 kl.10:44

Judas: Du skrev "Det som er viktig er å kaste ut alt som vi ikke har behov for. Det vil si alt som kan defineres som multikultur og globalismen." Nå uttrykker du deg ganske vagt her. Men jeg foreslår at vi starter med Google, Apple, Samsung, alle bilmerker, alle filmer og tv-show fra uk/usa, all utenlands mat, forby utenlandske bøker og tidsskrifter og stenge tilgangen til alle utenlandske nettsteder, osv, osv. Så kan vi sitte her i steinrøysa og sutte på lutefisken. Er det det du vil? Hvis ikke må du slutte å ordlegge deg på denne måten.

Dernest er det ikke fornuftig å kaste ut folk som har etablert seg i Norge. Hvis vi f.eks. kastet ut alle muslimer, ville det være en gavepakke til IS. Det ville vise alle muslimer i verden at våre vestlige idealer bare er bløff, at vi diskriminerer og hater muslimer. Rekruteringen til IS ville skyte i været, og det ville bli mye mer terror i Europa. Du må finne litt mer intelligent tiltak enn som så.

Morten Archer

26.07.2017 kl.11:06

@Lekeland. Jeg er langt på vei enig i mye av det du skriver, selv om jeg ikke tror problemet er så stort I DAG som mange av debatantene her gir uttrykk for. Vi må selvfølgelig ha kriterier for hvem som skal få opphold, men det har vi jo hatt i mange år, og det systemet fungerer ganske bra, bortsett fra når det kommer en bølge med migranter på en gang.

Jeg benekter ikke at det er problemer knyttet til innvandring. Det jeg argumenterer mest mot er forenklede løsninger som å sende alle muslimer ut, forby islam, osv .Enkle løsninger på kompliserte problemer fungerer skjeldent bra. Også disse forslagene.

Jeg er også opptatt av å få fram at de fleste innvandrere, også muslimer, integrerer seg brukbart i Norge. De får jobb, barna går på skole og tar høyere utdanning, osv. Det er et mindretall som skaper problemene. Vi kan ikke skjære alle over en kam. Håper du er enig i det.

Judas Iscaroit

26.07.2017 kl.11:22

Morten: Svindlere og kriminelle skal ikke etablere seg her i Norge. At dem dreper hverandre er deres problem. Siden dem vil ikke ha lov engang til å besøke oss.

Dette "hva vil naboen si?" tankesettet er barnslig.

Så du mener at siden vi har marsipan, så må vi på død å liv importere inn muslimer. Vi spiser potet, da må vi importere peruanere til oss. Siden vi har IBM maskiner her, må det være jødiske konsentrasjonsleir i Norge. Har vi filmer av Roman Polanski, da må pedofile være akseptert.

I din logikk følger det ene med det andre.

Hvor "moderate" er disse muslimene? Ikke så mye. Det fikk den lesbiske politikeren oppleve.

Canada?s Kathleen Wynne Visits Mosque Preach to Tolerance. Gets Put in a Corner!

https://www.louderwithcrowder.com/kathleen-wynne-mosque-corner/

Lesbian Politician Visits Mosque, Learns How Devout Muslims Treat Her Kind

http://www.meryinfo.com/2017/07/21/lesbian-politician-visits-mosque-learns-how-devout-muslims-treat-her-kind/

Logikk er ikke din sterke side. Men du er vel like troverdig som MSM..

Tysk studie slår fast: Oärlig medierapportering kring migrationskrisen

https://nyheteridag.se/tysk-studie-slar-fast-oarlig-medierapportering-kring-migrationskrisen/

German media failed to report refugee crisis honestly, study finds

https://www.thelocal.de/20170721/german-media-failed-to-report-refugee-crisis-honestly-study-claims

Når det gjelder ISIS og andre terrorister. Gjett hvem er det som lønner dem?

Financial Times buries the lede. CIA not only armed Syria's insurgents--it paid their salaries.

https://twitter.com/JulianAssange/status/888800868191141889/photo/1

BareLurer

26.07.2017 kl.11:56

@Morten Archer: problemet er at du og dine likesinnede ikke vil løfte en finger for å løse problemene, for det er "rasistisk".

Eller kan du fortelle meg hva folk som Mullah Krekar og Fahad Qureshi samt Basim Ghozlan gjør i Norge, eller "gode muslimer" som Anjem Choudary gjør i England - for ikke å snakke om alle disses salafist-venner som har svindlet seg til asyl i Vesten, der de kan spy ut hvor mye de hater oss?

BareLurer

26.07.2017 kl.11:58

...og muslimer som f.eks. Æsæl Manoucheri, Lily Bandehy og andre progressive muslimer?

En av de virkelige feministene innen islam - Ayaan Hrsi Ali - er jo til og med beskyldt for å ha "solgt seg til white supremacy" i følge et islamist-vennlig nettsted som slike som deg ofte sverger til (Loonwatch). Hva er det som driver dere??

Bajas

26.07.2017 kl.12:45

@Dharmasena:

Legger man verdensbildet ditt til grunn, la Nazi-Tyskland seg ut med andre hvite nasjoner og tapte krigen mot disse. Jøder er hovedsaklig også hvite.

Mørkhudete er ikke generelt anerkjent som muslimer, slik du hevder. Balkanesere er generelt sett ikke spesielt religiøse av seg. Sjåvinismen på Balkan er mer av den etniske sorten enn religiøs. Av innfødte europeere er det litt verre med de skinnhellige, krigerske folkene i Kaukasus, hvorav majoriteten av disse er muslimer.

Judas Iscaroit

26.07.2017 kl.13:01

Her er et eksempel hvordan de venstreradikale feministene løser problemer.

https://www.facebook.com/GenEuropa/videos/1483655795019133/

mona

26.07.2017 kl.13:12

Ja ÆsÆl, her har du svarene fra etniske nordmenn.

Jeg mener det samme, vi har mange utlendinger i Norge,

min mann er portugiser som har tilpasset seg veldig

raskt, han sier at det er en selvfølge. Se også på

buddhistene, DE har også en helt annen religion, men

der KREVER ingenting, de forstyrrer ingen, de jobber

alle sammen, ingen NAV hos dem. Det er et faktum at

det er dere, muslimene som ødelegger landet vårt. Jeg

mener at dere skal ut, at muslimer må bo i muslimske

land. Dere lager jo bråk uansett. Vi vil ha tilbake

vårt trygge Norge, nå tør vi jo ikke engang å gå ut.

Og det er IKKE pga. katolikker eller buddhister.

Nei, det er på grunn av dere. Hvorfor kan du ikke

skrive om sannheten, i stedet for å komme med drømmer

som ikke er realistiske. Vi liker dere ikke, og det

er pga. deres kvinneundertrykkende religion som hater

vantroe. Dere hater oss, men innrømmer det ikke ENDA.

Oslo skal visst hete Medina når dere kommer til makta.

Noe som aldri vil skje. Nei, muslimer passer ikke inn

i demokratiske land. De tilpasser seg aldri, de bare

KREVER. Flytt tilbake, spis HALAL der, vi har ikke

slikt i Norge, og når dere bor her, skal dere tilpasse

dere, så enkelt er det. Så, ja, muslimer som ikke blir

forfulgt, ut av Norge snarest. Ellers er det etniske

nordmenn som blir skadelidende. I vårt EGET LAND.

Hvorfor er du fremdeles muslim ? Det kan vi aldri forstå

Morten Archer

26.07.2017 kl.16:35

@Judas: Du tillegger meg masse meninger jeg ikke har, og du svarer ikke på argumentene mine. Du tolker argumentene mine på en for meg uforståelig måte. Hva med å prøve å være saklig og ryddig? Jeg sier ikke at alt du skriver er tull. Og jeg mener det er helt legitimt å være motstander av innvandring, men skal vi løse problemene med innvandring trenger vi en god og sakelig debatt.

Tilbake til utgangspuntet: Du snakker om å kvitte oss med all globalisme og mulitkultur. Jeg lister så opp noe av det mest globale og mulitkulturelle vi har. Mener du at vi skal kvitte oss med alt det jeg nevner? (Apple, Google, osv)? Det er et ganske konkret spørmål som du må kunne svare på. Hvis svaret er nei, så er bare oppfordringen å være litt mer presis i ordbruken heretter, så vi vet hva du mener.

Jeg skjønner ikke hva du mener med at "hva naboen sier" er barslig. Hvor har jeg skrevet noe om det? Hvis du sikter til at å kaste ut alle muslimer er en gavepakke til IS, så er det noe helt annet. Enhver skjønner at skal du felle et tre i hagen bør du vurdere om det kan falle over huset ditt. Kanskje er det bedre å bare ta bort de dårlige greinene?

Judas Iscaroit

26.07.2017 kl.19:18

Morten:

Multikultur er å presse på befolkningen en annen folkegruppe med annen kultur og oppfatninger. Via forskjellige metoder. En metode er ved import av flyktninger uten å returnere dem tilbake, men ved importere flere inn. Spesielt når det f.eks. hentes kun inn ikke-etniske inn i en etnisk homogent samfunn.

Ha åpne grenser der målet er mer og mindre avskaffe av land og nasjonaliteter. EU som kun skulle være en handelsavtale, er nå på vei til å fjerne nasjonaliteter og overføre all kontroll til byråkrater i EU. Vi har også videre fusjonering av Europa, midt-østen og Nord-Afrika som dokumentert her.

http://ufmsecretariat.org/ufm-countries/

Så er det det FN propaganderer med denne løgn propagandaen om at vi får en eldre befolkning så da må vi ta inn kun ikke-etniske. Uten å hensyn til historien.

NEW REPORT ON REPLACEMENT MIGRATION ISSUED BY UN POPULATION DIVISION

Press Release

DEV/2234

POP/735

"The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs (DESA) has released a new report titled

REPLACEMENT MIGRATION: IS IT A SOLUTION TO DECLINING AND AGEING POPULATION?

United Nations Population Division

www.un.org/esa/population/publications/migration/execsum.pdf

Replacement migration refers to the international migration that a country would need to prevent population decline and population ageing resulting from low fertility and mortality rates."

Dette strider litt hva FN jobber for. Spesielt når vi hører at vi må bli færre mennesker, fordi vårt miljø avtrykk må minskes. Derfor blir det kjørt kampanjer for abort for å redde miljøet. Så i det ene øyeblikk ønsker man flere mennesker, i det andre sier at det må minskes. Logisk?

Slik ide om multikultur faller under "UN Resolution 260 (III). Prevention and Punishment of the Crime of Genocide - Article II".

Her er en kort innføring i globalisme.

https://www.youtube.com/watch?v=XumrD3ET3Sg

Hvordan globalister jobber

https://www.youtube.com/watch?v=pfrL2DUtmXY

Men vi kan ta opp f.eks. den mest kjente av globalister er George Soros. Han som ikke bare finansierer gruppering som Black Lifes Matter og pedofil gruppen NAMBLA. Dette er en person som finansierer konflikter, alle disse "farge revolusjoner" som vi har hørt om, er finansiert av blant annet ham. Men også finansiering NGOer som shipper inn ulovlige økonomiske migranter sammen med menneskesmuglere som er tilkoplet til terrorist grupperinger. Fra DCLeaks kommer det fram at OSF som eies av George Soros sier at ved å utnytte flyktningtrafikken kan dem tjene penger og makt på dette.

Det er mye mer man kan ta opp her. Men du ville ha svar på multikultur og globalister.

BareLurer

26.07.2017 kl.19:34

@Morten Archer:

"Kanskje er det bedre å bare ta bort de dårlige greinene?"

Men du vil jo ikke det heller, tilsynelatende... Så hva er det du egentlig vil?

Morten Archer

26.07.2017 kl.23:06

Ok, Judas, jeg skal sette meg inn i det stoffet du lenker til. Vil gjøre noen egne søk også. Tror denne debatt-tråden er dødd ut før jeg er gjennom, men vi møtes sikkert siden... :) Men det er en ting jeg ønsker å holde fast på: uansett hvilke mektige krefter som er involvert og ansett hvor mange tilfeller av overgrep og problemer du kan vise til, så må vi behandle de enkeltindividene som er involvert på en rettferdig måte. En av grunnstenene i vestlig moral og etikk er at kollektivt ansvar ikke er holdbart. Den enkelte er ansvarlig for sine(u)gjerninger. Den gruppen han hører til, etnisk, geografisk, religiøst eller rasemessig kan ikke holdes kollektivt ansvarlig for det enkeltindivider gjør. Er du enig i det?

Morten Archer

26.07.2017 kl.23:42

@BareLurer. Jeg har vel ikke sagt noe om "de dårlige greinene" i denne debatten, så jeg vet ikke hvor du har det fra at jeg ikke vil gjøre noe med dem. Jeg er sterk motstander av hva vi kan kalle radikal islam. Med det mener jeg de som praktiserer sterk sosial kontroll, kvinneundertrykking, vold mot kvinner og ikke-muslimer, tvangsekteskap, æresdrap osv. Her må vi jobbe på flere fronter, både juridisk og holdningsmessig. Mye av dette er alt forbudt, men vi må jobbe for å få avdekket det og stilt de ansvarlige for retten. I tillegg må vi stoppe de som rekruterer til terrorisme/IS. Jeg tror PST skal være mye tydeligere mot slike personer at de gjør straffbare handlinger hvis de oppildner til terror/krig. Utlendinger som dømmes for alvorlig kriminalitet kan også sendes ut av landet. Syns også vi bør ha en (saklig!) debatt om å forby utenlands finansiering av moskeer, i det minste de som er mest radikale. Men det viktigste er å få integrert de som er kommet så godt som mulig. Jeg aksepterer ikke påstanden om at muslimer ikke lar seg integrere. Hvis jeg kan vise til EN godt integrert muslim så er påstanden feil. Og hvis EN muslim kan det så kan flere/mange muslimer det.

Løsninger som å sende alle muslimer ut av landet er hverken lurt eller etisk forsvarlig. Å lage et forbud mot muslimer i Norge/vesten vil vise alle muslimer i verden at vestlige rettigheter og verdier bare er bløff. Rekrutering til terror vil eksplodere (ordspillet var ikke tilsiktet). Vi må prøve å finne bedre løsninger enn det.

Judas Iscaroit

27.07.2017 kl.00:33

Morten: Der er jeg uenig i av flere grunner.

PS! jeg har kun lagt med tittel på referansene. For mange weblinker vil medføre til at kommentaren ikke blir lagret.

Det er også klage fra "utviklingsland" der lederne klager på hjerneflukt. Slike mennesker bør hjelpe sine egne. Ikke at vi utnytter dem.

Vil ta enkle eksempler på religion, etnisitet, rase, kultur og geografi.

- Hva er Religion?

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden.

For en muslim er prioriteringen i denne rekkefølge: islam, familien så landet. Så dem er faktisk kollektivt ansvar for det som skjer. Fordi dem oppfører seg kollektivt, ikke som enkelt personer.

Har vi behov for slike? Vi kan ikke stole på muslimer, når det gjelder tillit til landet eller andre borgere.

"Muslim Migrant Brutally Murders Elderly Austrian Couple"

- Hva er etnisitet?

Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk. Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, kultur, musikk, verdier, kunst, praksis, litteratur, familieliv, religion, ritualer, mat, navneskikker, offentlig liv og materiell kultur.

Vi har ikke behov for de folk, slik som muslimer som hater vår etnisitet, slik som mat kultur. At dem krever at vi ikke skal servere svin på offentlige steder, også kan kreve at vi skal ikke drikke alkohol som øl. Det som må påpekes at både svin og øl er hellig ifølge vår norrøne tro.

"This no good food. For dog ... and women"

Vi har ikke behov for slike som hater vår matkultur og betrakter kvinner som dyr.

- Hva er rase?

Når det er snakk om rase, så er det litt underlig. Venstresiden sier at det ikke er det, men kaller alle dem ikke liker rasister. Men forskning, som blir dårlig likt av venstresiden, viser at det er raser og det er forskjell intelligens på rasene. Til og med via rettsmedisinsk kan man skille på raser. Det vi ser er at ved multikultur synker IQen.

Har vi behov for afrikanere med IQ på 70 som forårsaker dette?

"Sydafrika mot sexuell katastrof"

-Hva er kultur?

La oss ta dette 'Kultur er et omfattende begrep, og det kan forklares på ulike måter. I denne sammenhengen handler det om felles ideer, verdier, holdninger, regler, vaner og tradisjoner. Moralske og religiøse leveregler som råder i et samfunn, er også en del av samfunnets kultur.'

Har vi behov for kulturer som oppfordrer til voldtekt?

"Ministers order takeover of Islamic school where books said men could beat and rape wives"

Eller har i sin tro at det er lovlig å voldta hvite-kvinner.

"Islamist rape of 'white women' as old as Islam itself - The Commentator"

Ja, kulturer kan leve og "blomstre". Men da i sine egne land.

Men det være kulturer som ikke har evne å styre?

Rhodesia veldig hvite rasistisk styre var et kornkammer for hele Afrika. Nå styres Zimbabwe av et sort rasistisk styre.

I nyhetene datert 2014.07.07 sa presidenten i Zimbabwe Mugabe at alle hvite bønder å "gå vekk (fra landet)".

I nyhetene datert 2015.07.20 sa presidenten i Zimbabwe Mugabe ber han alle hvite bønder, han jaget vekk, å komme tilbake.

I nyhetene datert 2016.02.10 ber Zimbabwe om 1 milliard pund til mat nødhjelp for å forhindre massesult.

Hvilken konklusjon kan man trekke ut av dette?

- Angående geografi tar jeg det i forhold til demografi/befolkningslære.

Vi har Sinicization av Tibet der Kina blir anklaget for å ødelegge den tibetanske kultur, også kalt kulturelt folkemord.

Så det er meget underlig at når det er snikinnføring av kinesisk kultur i Tibet, så er det fakta.

Men er det muslimsk snikinnføring av vårt samfunn, er det tull og konspirasjonsteorier.

Judas Iscaroit

27.07.2017 kl.00:35

Del 2: At EU driver å planlegger folkemord via import av "flyktninger" er ikke akseptabelt. Derfor må EU avvikles.

STUDY ON THE FEASIBILITY OF ESTABLISHING A MECHANISM FOR THE RELOCATION OF BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION

JLX/2009/ERFX/PR/1005

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf

Kikker man på ANNEX C: SIMULATION DATA spesifikk

Fra 'Table 9: Density distribution at threshold of 200' dvs. >200 folk/km2 er det kalkulert en mulig antall befolkning for f.eks.

Sverige: 80 millioner

Finland: 62 millioner

Med EU befolkning på 406 millioner.

Mens 'Table 12: Density distribution at threshold of 1000' dvs. >1000 folk/km2 er det kalkulert en mulig antall befolkning for f.eks.

Sverige: 440 millioner

Finland: 332 millioner

Med EU befolkning på 3,8 milliarder.

Hvordan kan vi betrakte folk likt på grunnlag av religion, etnisitet, rase, kultur og geografi?

Når det ikke er forsvarlige eller fornuftig å importere slike inn.

Vi må si at dette søppel, og bør ikke ha livetsrett her i Vesten.

Hva er våre felles grunnleggende verdier som etikk og moral?

Vi har "Etikken gylne regel", "Fellesmenneskelige verdier og normer" og "Verdivalg"?

- Etikken gylne regel

Etikkens gylne regel ? eller gjensidighetsprinsippet ? er en grunnleggende norm for hvordan vi bør handle mot hverandre.

Da må vi fjerne de uønskede elementer som bryter dette. Slik som islam.

"MUSLIMS SEXUALLY ENSLAVING CHILDREN: A GLOBAL PHENOMENON"

- Fellesmenneskelige verdier og normer

Streber etter å nå, f.eks. et samfunn eller en organisasjon basert på likeverd, frihet, rettferdighet, likhet og medmenneskelighet.

Da må vi fjerne de elementer som forsøker å ødelegge dette.Slik som å fjerne islam fordi den er ikke samsvar med våre verdier. Men også venstreradikale gruppering på samme grunn.

"Yuri Bezmenov (former kgb) Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society"

- Verdivalg

Da må de etnisk norske komme først. De andre har ansvar for å ta vare på seg selv.

Ikke slikt som skjer i Sverige

"Vädjar om kommuninvånares hjälp i bostadsbristen" - Vill lösa så att ensamkommandes familjer kan få en bostadsadress

"95-årig kvinna nekas äldreboende: "Jag har problem med hjärtat och vill ha trygghet"

Hva med Moral? Å ha en moral innbærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar en objektiv gyldighet.

Man kan ikke akseptere moralen til muslimer. Siden dem har taqqiya. Man kan ikke stole på dem. Fordi man vet ikke om en muslim lyver eller ikke.

Vi har i Norge den regel basert på tillit der man ikke lyver. Mens en muslim vil lyve til deg, hvis det tjener ham. Det ser vi når slike skal bli kastet ut. Da blir dem "plutselig" homo eller kristen.

Men også kan gå bort å drepe et eller flere mennesker, for å bli arrestert og får bli i landet. Det ser vi i Norge

"Bussdrapene i Årdal: Alle drept i løpet av seks minutter"

BareLurer

27.07.2017 kl.09:26

@Morten Archer: jeg er heller ikke for å sende ALLE muslimer ut av landet, da noen av de fleste talsmenn og ikke minst -kvinner for progressiv/sekulær islam er muslimer. Men når de også sier at problemer med sosial kontroll i muslimske miljøer tiltar, at hijab er et politisk plagg og at det faktisk er fundamentalistene som har øret til politikere og media, hvorfor lytter man ikke til dem? utrop.no har jo til og med kalt slike muslimer "anti-muslimer", nettsteder som hevder å være til som en motvekt mot "islamofobi" sier at slike har "sold out to white supremacy"...

Vi venter i spenning på at noen på den politiske venstresiden og i sentrum faktisk snart tar et oppgjør med de kreftene som skaper terrorismen, krefter vi lar få virke mens vi gir sparken og berufsverbot til de som advarer mot dem. Ref. f.eks. Max Hermansen; jada, han har sagt mye dumt, og ting som må sies å være over streken, men det grunnleggende var en konflikt som skyldtes at han advarte mot "Sinte Unge Muslimske Menn" (SUMMere, som han kalte dem). For disse uttalelsene fikk han til slutt sparken. Og blitzere sørget for at bruktbutikken han drev måtte legges ned pga. gjentatt hærverk, uten at politiet løftet en finger.

Og hva er det første skolen han jobbet ved gjør etter at han har fått sparken? Joda, de låner ut skolens lokaler til nettopp SUMMere... "Norges Unge Muslimer" eller noe sånt fikk i utgangspunktet låne skolen - uten at skolen sjekket hva de skulle gjøre. Takket være Lars Akerhaug og Hege Storhaug kom det fram hva slags folk de hadde invitert til "fredskonferansen" de skulle arrangere: islamister som både forsvarer terror og konemishandling. Det endte med, etter noe kanossagang fra "NUM" at skolen sa opp avtalen, så vidt jeg kan huske. Spørsmålet er om de hadde gjort det om ikke Akerhaug og Storhaug hadde gått ut i media med det de visste om disse personene som "NUM" hadde invitert?

Og så Islam Net da - som i en "fredskonferanse" for noen år siden gikk inn for steining av homofile og apostater - og som Ole Torp i NRK refererer til som "vanlige muslimer".

HVORDAN ER DET MULIG??

BareLurer

27.07.2017 kl.09:34

@Morten Archer: Det er jo innlysende: England har store problemer med muslimske ekstremister fordi de tillater det, i motsetning til nazister. Anjem Choudary m.fl. har fått virke "fordi vi har demokrati", og de som har protestert mot dette og sagt at det er meningsløst at ikke slike behandles som de nazistene de faktisk er, har blitt møtt med beskyldninger om "rasisme" og "islamofobi".

Det at vi har demokrati betyr ikke at vi skal tillate alt; noe vi heller ikke gjør. F.eks. slås det med rette ned på nazister, og kristne fundamentalister får stort sett gjennomgå så det holder når de kommer med ytringer som er kvinnefiendtlige, eller går til angrep på homofile.

Men når muslimer sier "vi vil ha sharia, ned med demokratiet" og går i tusentalls i gatene og protesterer mot de rettighetene som faktisk GIR de muligheten til dette (igjen ref. England), og kommer med kvinnefiendtlige eller homofiendtlige uttalelser, så dysses dette ned og det mumles noe som "det er deres religion og kultur". Hva f**n er dette for tull??

Jeg spør igjen: hvorfor lar vi folk som hater både sekulære muslimer og ikke-muslimer få komme hit og spre hat oppfordre til terror?

Morten Archer

27.07.2017 kl.12:32

Dette ble ganske voldsomt. Gir man fanden lillefingeren, osv. :-) Trenger tid til å svare på alt dette, fra dere begge. Men Judas, jeg liker at du definerer ting. Det gjør standpunktene dine klarere for meg. Kan du også definere globalisme, som diskusjonen vår startet med?

Judas Iscaroit

27.07.2017 kl.12:56

Morten: Kan du ikke lese? Det ligger med.

27.07.2017 kl.13:12

Bullshit,likhetsprinsippet er en illusjon, akkurat som denne 'oss og dem' mentaliteten du bygger opp under.

28.07.2017 kl.00:33

Judas: Jeg må ta dette et tema av gangen tror jeg, og starter med globalislem for der tror jeg ikke vi er så uenige. Filmen om indonesia var fin. Budskapet er en del av min barnelærdom, og det var fint å se slike analyser/reportasjer igjen. Videoen med jenta som forklarer globalisme er også grei, selv om jeg ville langt mer vekt på de multinasjonale selskapene. Jeg tror de er den sterkeste drivkraften her. Men dette er detaljer.

Du trekker fram George Sonos som en riking som er globalist. Det kan godt tenkes, men jeg tror at hvis du tar de 100 rikeste personene i usa eller et annet vestlig land, så vil du knapt finne noen som ikke er globalist. Så der er Sonos i godt selskap. At han har støttet diverse demokrati bevegelser kan godt tenkes. Amerikanske myndigheter og næringsliv har en lang historie på å støtte diktaturer og opprør i andre land etter som hva de tror er i deres interesser.

Jeg har lyst til å trekke fram diktaturet i Hella og kuppet i Chile, der det er dokumentert at CIA var direkte involvert. I dag er kanskje støtten til Saudi-Arabia en av de styggeste skamplettene. Tror vi kanskje er enig om det.

Siden jeg ikke har problemer med dine henvisninger her, tillater jeg meg å foreslå at du ser på denne videoen, den adresserer mye av de samme problemene etter min menig, men fra en annen vinkel. Hva synes du? (Sakelig, vær så snill, trenger ikke skittkasting nå)

https://www.facebook.com/digitalavarlden/videos/1042747929194944/

Jeg har også lyst å nevne boka "23 Things they dont tell you about capitalism". Har nettopp lest den selv, og fant mange gode poenger. Den fokuserer på økonomi og er en kritikk av fritt market filosofien. Den finnes også på norsk.

Skal ta for meg EU og andre internasjonale organer i neste innlegg.

Morten. Archer

28.07.2017 kl.01:01

Til orientering, det forrige innlegget (kl 0:33) er fra meg, Morten Archer. Vet ikke hvorfor navnet mitt falt ut.

Judas Iscaroit

28.07.2017 kl.09:46

Det er ikke noe forskjell på globalisme og multiselskaper. Det går som hånd i hanske. Det er derfor politikere og byråkrater i hemmelighet lager TISA, TTIP og TTP avtaler. Der land kan bli straffet hvis et selskap mener at dem taper penger i det landet dem ikke får solgt i.

John Perkins sin bok "Confessions of an Economic Hit Man" tar for seg hvordan ting fungerer. Siden han selv var med på dette. Hvordan f.eks. NGOer i samarbeid med f.eks. CIA for å utnytte land for ikke bare amerikanske men også internasjonale bedrifter.

Alle vet at frimarked er kun for de største og ødelegger de små lokale. Første advarsel er at både politikere og byråkrater støtter det. Men vi vet fra f.eks. Italia at lokale bedrifter må ta inn ulovlige migranter for i det hele tatt kunne konkurrere mot internasjonale selskaper.

Vet du hvorfor Kina har fri frakt? Det er fordi dem er definert som et utviklingsland.

Vet du ikke at diktaturet i Hella ble aktivert fordi de allierte etter WWII var skrekkslagen? Det var ingen fascismen der men en gryende demokrati. Dette kunne ikke allierte heltene ha noe av. Så dem måtte ha et diktatur der, fordi det passet de allierte mye bedre.

Når det gjelder kuppet i Chile var ITT redd for å tape penger på det nye styret. Så CIA og ITT samarbeidet.

Nå må jeg påpeke at Lauren Southern (What Is a Globalist?) er definert som mann. Men også oppfatter seg som "Gender Fluid" som et attakk helikopter. Kun for få venstreradial feminister (SJW) til å klikke. Spesielt når SJW fremmer lover som vil straffe folk som ikke tiltaler personen med korrekt "kjønn". Det er folk har mistet jobben sin, fordi man har nektet å tiltale folk med slike konstruerte "kjønn".

Det er disse gale (SJW) som er for "flyktninger, ulovlige migranter, islam, åpne grenser og multikultur" for det meste finansiert av George Soros eller andre globalister. Vil det automatisk defineres som galskap, noe som er uønsket og unyttig. Dette har ikke livets rett i vesten.

Morten Archer

29.07.2017 kl.20:40

Judas: Du drukner meg i infomasjon og påstander. Jeg vet ikke hva du tror du oppnår med det. Skal du overbevise noen er ofte kvaliteten på argumentene viktigere en kvantiteten.

Men jeg svarer deg med ett spørsmål tilbake. Hva er ditt syn på denne nyheten?

https://www.nrk.no/urix/tunisia-gjor-vold-mot-kvinner-ulovlig-1.13621328

Judas Iscaroit

29.07.2017 kl.22:55

Morten: Jeg svarer på det du kommer med. Det du tror er påstander er sant. Beklageligvis.

Saken "Tunisia gjør vold mot kvinner ulovlig", det er bra. Kanskje Sverige skal ta den til etterretning.

?Först våldtar han mig, sen hotar han mina barn ? och nu släpps han fri?

https://www.sydsvenskan.se/2017-07-19/forst-valdtar-han-mig-sen-hotar-han-mina-barn-och-nu-slapps-han-fri

Judas Iscaroit

30.07.2017 kl.02:11

Glemte å svare på ditt punkt "Skal du overbevise noen er ofte kvaliteten på argumentene viktigere en kvantiteten".

Må innrømme at jeg hopper over noen fotnoter. Pluss at jeg tar med få "referanser" som en tese eller anti-teste på det som blir kommentert.

Vi har forskjellig erfaring, skolering, egenlæring og annen form for kunnskap. Så hva som er innlysende for en, er totalt uforståelig for en annen.

Hva er nok når det gjelder kvalitet?

De venstreradikale hyller f.eks. "kunstformer" som pop art, avantgarde, performance art, osv. Men for meg er det Dada. For en som vet hva det betyr er det kvalitet nok.

Ta et utltra viktig tema. ØL! Hva er øl? Vil anta at en vil si. Øl er byggmalt, humle, gjær og vann. Det er både korrekt også feil. Fordi øl som er basert på mais, ris, sorghum og øl som ikke bruker humle vil falle utenom. Øl er per definisjon 'gjæret korn'. Er det en god nok begrunnelse? Hvis så, krever det at man forstår hva som menes i de få ordene. At både sender og mottaker forstår hverandre.

Ser at du ønsker en mer bottom-up metode enn top-down metode. Fra et programmerings perspektiv, ikke ledelse eller psykologi.

Ulempen med bottom-up her er at hvis man skal f.eks. fortelle kun om EU sine falske premisser om kun å være en handelsavtale, en fraksjon av globalisme og multikultur, vil omfatte det en bok på flere hundre sider. Det samme vil gjelde for Islam, bare om Muhammad.

Jeg bruker heller top-down, fordi den gir et raskere overblikk. En metode man lærer når man tegner og maler. Men dette blir også brukt i DW eller i etterretningen. Der meta-data er mer viktigere enn detaljer.

Tips! En metode jeg lærte meg på skolen var "ikke forvent at læreren lærer bort slik du forstår, prøv heller å forstå hvordan læreren lærer bort".

BareLurer

23.08.2017 kl.07:49

@Morten Archer, skulle du svare på det jeg spurte deg om for en måned siden, eller var det mest behagelig å stikke av...?

Skriv en ny kommentar

hits