hits

Jeg kaller inn bøllene, de puslete gutta og de etterpåkloke veslevoksne barna inn på rektors kontor!

Retro Grunge Principal Office
Licensed from: mrdoomits / yayimages.com

Nå har jeg lenge fulgt og deltatt i debatten om minoritetsmangfoldet vi har i Norge og de utfordringene som følger med det. Først vil jeg begynne med å fremme både det Dronningen og statsministeren understreker, nemlig at dette mangfoldet er først og fremst en berikelse til vårt land og alle i Norge skal ha like rettigheter.

Med dette lagt til grunn burde resten gå av seg selv, men med alle nye situasjoner kan det oppstå utfordringer som vi må håndtere på best mulig måte. Nå er vi kommet dit hen. Vi har over flere ti år sett hvordan minoritetsmiljøer blir utsatt for sosialkontroll, tvang og æresrelaterte utfordringer. Vi opplevde nylig et forsøk på æresdrap, vi leser daglig om debattanter som tar til orde for deres og andre minoritetsungdoms rettigheter og kampen foregår daglig uavhengig av hvem som sitter i regjering.

Så skjer det som ikke skal skje og det jeg har fryktet aller mest, nemlig at disse minoritetenes kamp blir redusert til en partipolitisk dragkamp på bekostning av individets frihet og rettigheter. I stedet for å jobbe frem nye forslag som kan løse utfordringene er Aps nestleder Hadia Tajik mer opptatt av å kritisere. Det eneste hun oppnår er å fremheve seg selv, ikke saken.

Historien viser heldigvis at alle partier har vist vilje og gjort forsøk på å løse disse menneskenes utordringer gjennom tiltak og forslag. Men ingen har løst utfordringen 100%. Det vi også ser er at det må gjøres mer, kraftigere og raskere for at vi skal oppnå bedre resultater.

I følge henne selv har hun vært med i et parti som i flere tiår har jobbet med disse utfordringene, hvorav noen perioder i posisjon, og allikevel etter mitt syn har hun og hennes parti ikke gjort nok til at de kan ta kreditten for noen stor seier da disse menneskene fortsatt lever i en daglig kamp om å bli sett og hørt.

Wenche Fuglehaug har nettopp gitt ut boken «det store sviket» som omhandler norske jenter med innvandrerbakgrunn som må leve på skjult adresse. De forteller om vold og trusler fra sin egen familie og om hvordan det er å leve med redselen for sitt eget liv og hvordan samfunnet og myndighetene har sviktet. Hadde man stilt hvilken som helst av disse jentene spørsmålet om de opplever sin hverdag og situasjon som en seier, hadde svaret vært plent NEI. Dette bør være temperaturmåler nok for at man ikke skal påberope seg tittelen «en vinner» og ta på seg ansvaret for å peke ut bøllene og resten av skolegården som syndebukker.

Jo det store problemet ligger hos foreldrene, deres ukultur og miljøer. Uten å fokusere på foreldrene, som besitter så stor makt at de klarer å overtale ungdom vokst opp i Norge til å være med på denne typen tvang, kontroll og handlinger er slaget tapt. Vi må angripe hele problemet og ikke bare deler av det.

Som den strenge men pedagogiske rektoren jeg er, gir jeg Hadia en anmerkning og advarsel om at det å bølle med bøllene gjør deg ikke til en mindre bølle. Men ønsker du faktisk å løse problemet må du rette kanonene mot de som faktisk mobber offeret, nemlig foreldrene, miljøet, ukulturen og religionen.

 

Dana-Æsæl Manouchehri
Generalsekretær LIM.
Likestilling, Integrering og Mangfold

20 kommentarer
Olaus Trøgheim

Olaus Trøgheim

Jepp, ferdig snakka!

Er du en av de som tror at jenter\kvinner ikke mobber ?

Veldig bra skrevet. Får vi se om Tajik viser handling.

Det ville vært på tide !!

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Forfattaren er på eit av dei vanlege villspora: Ho går mot ei årsak, ikkje mot årsaka til årsakene.

Desse problema vil aldri verta løyste, i og med dei er alt for fast og fundamentalt forankra i Islam og i Koranen. Dei vil aldri bli endeleg løyste før ein går breidt ut med prova for at Koranen ikkje kjem frå nokon gud, og dermed at det ikkje står nokon gud bak Islam og bak dei dermed oppdikta æreskodene ein del muslimar trur dei må fylgja.

Sjå td. "The 13 Proofs", "Muhammad Lying in the Quran", "www.1000mistakes.com" - den sistnemnde ufrivill stadfesta av "Regeringskontoret for Religion" i Malaysia å vera korrekt i opplisting av punkt og i vurdeingar.

Beklager, men som kjennar av Koranen er ingen andre slutningar mogeleg.

Er enig med Martin Engeset. Det er Koran og Islam som er årsak til problemene vi diskuterer.

Nesten ingen våger å berøre Islam som problem.

Derfor blir heller aldri Æresdrap,undertrykking av kvinnen osv....løst men bare snakket og snakket om år etter år,generasjoner etter generasjoner.....

Hvorfor peke finger på familie og lokalmiljø som gjør som dem skal når ære og RESPEKT! være under press? Skyld ligger på jentene som bryter med god gammel kultur og viser fullstendig mangel på både ære og RESPEKT! når dem blir for norske. Så når familie vil sende dem til hjemland for å lære sin plass i kultur og samfunn, og gifte seg med fetter (og det være bra fetter), hvorfor ikke dere norske heller applaudere og gi ros for godt utført oppdrag? Da dere vise at dere være godt integrert i Ummah, og når dere vise så mye RESPEKT! dere bli godt inkludert. Takk for seg.

Nei, dette mangfoldet er på ingen måte noen berikelse for vårt land!!

Scott Johansen

Scott Johansen

Denne er verdt å lese i så måte, og se parallellene. http://resett.no/2017/10/29/det-feminiserte-samfunns-vei-til-sin-autoritaere-tilstand/

Khalid Raja du å dine evneveike meningsfeller burde til helvete reise hjem igjen, når du velger å bo i Norge så må du også bli mer norske. Synd at slike bøller som deg ikke blir sendt hjem igjen dere har ingenting her å gjøre faens bøllete drittsekker.

Veslemøy Engeset Hansen

Veslemøy Engeset Hansen

Til tta: Rart at de som er "tøffe" nok til å bruke slike ord om andre ikke er tøffe nok til å stå fram med fullt navn..

Blink igjen! Det store sviket ja... Ingen underdrivelse det. Det er en skam hvordan samfunnet vender disse unge ryggen!

Christian Petersen

Christian Petersen

Hadia Tajik er blitt fast skribent på side 2 i Aftenposten annenhver helg. Der fortsetter hun den tapte valgkampen til AP og kritiserer Høyre og FrP.. Hun har spesialisert seg på å,gjengi hva politikkerne i disse to partiene sa i 2008 eller 2010 i forhold til hennes personlige notater fra forskjellige møter på,densamme tiden. Det er ufattelig at Aftenposten - AP - som de kaller seg kan ha en så elendig skribent. Ikkenrart at AP kontinuerlig mister tusenvis av lesere.

Tajik skriver ikke et ord om noe AP burde gjøre noe eller en liten selvransakelse. Som muslim burde hun gått ut og fortalt at det nytter ikke å kjøre frem med religion som tilhører det 15. Århundre. Hun burde fortelle alle muslimene at skal de bo her må de godta og,tilpasse seg våre skikker og regler. Samtidig kunne hun fortalt Støre at han gjorde en kjempetabbe da han dro rundt i Midt-Østen og unnskyldte seg fordi en norsk redaktør benyttet ytringsfriheten. Det er ikke uten grunn at AP går under navnet "Muslimpartiet"

Det er ingen vits å forsøke å snakke Hadia Tajik til fornuft. Det er full krise i AP og en knallhard og nådeløs maktkamp innad i partiet for å rane til seg makt og posisjoner. De tapte valget og nå er det krise for å overleve - hvem som går av med makta.

Derfor har ikke AP noen politikk, annet enn å kritisere regjeringen og spesielt hatobjektet Frp som AP og resten av venninnegjengen i pressa alltid forsøker å stigmatisere.

Det finnes ingen industriarbeidere igjen i APs ledelse, men årsaken til at AP aldri våger å kritisere fundamentalistisk Islam er at dette er APs nye og store velgergruppe.

Tajik og Støre og resten av AP er dårlige taper, som

ikke innrømmer en eneste feil de har gjort. Ja tror de

virkelig at de tapte uten grunn? Nesten ingen stoler

på AP lenger, og dette kan både Tajik og Støre takke

seg selv for. Hun er en "muslim light", hun er da ikke

til å stole på. Så vi får fortsette å glede oss over

at AP går nedover sakte men sikkert. De finner alltid

noen som får skylda, de innser ikke at det er dem selv

de har å takke. Vingle og Allahpartiet, et Arbeiderparti

uten arbeidere, det er jo bare en vits. Hvem gidder å

lese det denne Tajik skriver, bortkastet tid !

Det blir som unskyldningene til landsforæderne i 1945,vi fulgte bare ordre fra høyere hold.Det Norske demokrati er iferd med å kveles helt.Høyre fører jo stort sett samme politikk som AP,så splid og hersk.

https://www.datahjelperne.no/har-du-sterke-meninger-pa-nett-med-fullt-navn-det-kan-na-straffe-seg-du-kan-havne-i-fengsel

Æ vill parre m dæ

Morten Archer

Morten Archer

Martin A. Engeset: Du skriv at disse problemene aldri vil bli løste, og at man ikke går til årsaken bak årsaken, og så peker du på Koranen.

Jeg er absolutt tilhenger av å finne årsakene bak årsakene, men det er viktig at årsaksanalysen baserer seg fakta om årsakenes karakter og egenskaper. Din oppfatning av hvor låst muslimer er til de ulike versene i Koranen er ikke riktig. Muslimer har høyst ulik oppfatning av sentrale teser i islam, som f.eks, kvinners rett til å velge ektemake eller hvordan tildekke seg. En stor andel muslimer støtter menneskerettigheter og foretrekker å bo i et demokrati. Praktisering av kjønnslemlestelse er utbredt i noen muslimske miljøer, men ikke alle. Osv. Hvis du løfter blikket ditt fra de hellige skriftene og ser på hvordan muslimer i praksis lever ut sin tro, vil du se at det er store sprik og forskjeller i oppfatninger. Hvis du ser på den arabiske historien har praktiseringen av islam variert med de historiske betingelsene. I perioder har arabiske land hatt mer stabilitet og toleranse enn Europeiske land på samme tid. Islam er ikke statisk.

tta. «Khalid Raja» er en feig innvandringsmotstander utkledd som innvandrer. Burde blitt kastet ut ( fra både her og der)

Honest opinion

Honest opinion

Latterlig å tro at hun hverken kan eller vil gjøre noe. Hun var jo en av AP sine pådrivere for å innføre hijab i politi og militæret på bakrommet. Om hun prøver så har hun to rimelig store problem. 1 hun er kvinne. Og 2 om hun hadde vært mann så måtte hun i det minste vært en mektig imam om de skulle høre. Og de følger jo kun koranen og ikke norges lover og skikker. Så det er nok et spill for galleriet. Hun lar det skure å gå inntil de blir mange nok.

Skriv en ny kommentar